MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2565
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ » โครงการของขวัญปีใหม่ » ปี 2565
โครงการของขวัญปีใหม่

ปี 2565

 

กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ปี 2565 ด้วยการจัดโครงการ มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน.
โดย กฟน
. จะจัดหาพื้นที่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก และทำการติดตั้งหัวชาร์จไฟฟ้า 100 หัวชาร์จ
ซึ่งเป็นหัวชาร์จไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (
Low Carbon Society )
และลดมลพิษทางอากาศ
PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยสามารถ ดาวน์โหลดฟรี MEA EV App อัจฉริยะ เพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของคุณ

ได้แล้ววันนี้ที่
https://onelink.to/meaev