MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ปี 2564
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ » โครงการของขวัญปีใหม่ » ปี 2564
โครงการของขวัญปีใหม่

ปี 2564

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
     การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ด้วยการดำเนินโครงการ "งานไฟในบ้าน หารคนละครึ่ง กับไฟฟ้านครหลวง" ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชน พร้อมทั้งการสร้างอาชีพให้กับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก MEA

     สำหรับโครงการดังกล่าว ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ MEA จะได้รับส่วนลดค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้อยละ 50 (ลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อหมายเลขเครื่องวัดฯ) เมื่อใช้บริการและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน MEA e-Fix ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 หรือมีผู้รับส่วนลดครบ 10 ล้านบาท

     ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการจากช่างไฟฟ้ามืออาชีพผ่านแอปพลิเคชัน MEA e-Fix เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทั้งหมด 5 ประเภท

         1.งานติดตั้งระบบแสงสว่าง

         2.งานติดตั้งวงจรเต้ารับ

         3.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น

         4.งานติดตั้งวงจรกริ่งไฟฟ้า

         5.งานติดตั้งระบบต่อลงดินตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้า

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android โดยค้นหาชื่อ MEA e-Fix หรือคลิก http://onelink.to/meaefix เพื่อติดตั้งใช้งาน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect และ Twitter : @mea_news ตลอด 24 ชั่วโมง