MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online

การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online

          ตามข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวงที่จะต้องควบคุมผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อระดับแรงดันไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความปลอดภัยจากการติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าฯ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงได้กำหนดข้อบังคับและคำแนะนำสำหรับขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. ซึ่งตรวจสอบขนาดเครื่องวัดและยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

 "ตรวจสอบเครื่องวัดไฟฟ้าและยื่นแบบคำขอ Online"

แสดงผลได้กับ Google Chrome เท่านั้นกรุณา ทำแบบสอบถามตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตาม Link "บ้านอยู่อาศัย" หรือ  "อาคาร" 


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
เอกสารแนบท้าย6.1.pdf
ขนาดไฟล์: 189.92 KB
690 6 ก.ย. 59
เอกสารแนบท้าย6.2.pdf
ขนาดไฟล์: 191.29 KB
591 6 ก.ย. 59