MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และข้อมูลทางด้านเทคนิค ตามวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าเป็นระยะๆ ตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.mea.or.th ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ " ขั้นตอนการดำเนินการก่อนทำสัญญา "

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
เอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 60.52 KB
442 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 17-2558 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย ครั้งที
ขนาดไฟล์: 323.46 KB
489 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 14-2558 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย ครั้งที
ขนาดไฟล์: 468.31 KB
497 5 มี.ค. 59
ประกาศ-กฟน-ที่-23-2558-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-ครั้งที่-4--Solar-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 497.60 KB
509 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 20-2558 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 3 Solar เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 541.26 KB
537 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 38-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 7 Solar เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 591.46 KB
487 5 มี.ค. 59
ประกาศ-กฟน-ที่-30-2558-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-ครั้งที่-5--Solar-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 622.65 KB
499 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 39-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 8 Solar เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 872.45 KB
460 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 42-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 9 Solar เฟส 2.pdf
ขนาดไฟล์: 1.17 MB
490 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 36-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 6 Solar เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 1.98 MB
542 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 46-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 10 Solar เฟส 2.pdf
ขนาดไฟล์: 4.61 MB
481 5 มี.ค. 59
ประกาศ กฟน. ที่ 47-2558 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 11 Solar เฟส 2.pdf
ขนาดไฟล์: 5.89 MB
517 5 มี.ค. 59