MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ-Adder.pdf
ขนาดไฟล์: 44.60 KB
488 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ_เรื่องเปลี่ยนจากadderเป็นFiT_เพิ่มเตืม.pdf
ขนาดไฟล์: 129.88 KB
504 6 ก.ย. 59
ประกาศ หลักเกณฑ์การโอนสิทธิ p58_40.pdf
ขนาดไฟล์: 177.57 KB
471 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ เปลี่ยนAdderเป็นFiT เพิ่มเติมฉบับที่2.pdf
ขนาดไฟล์: 445.54 KB
466 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ.เรื่อง_การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากAdderเป็นFiT.pdf
ขนาดไฟล์: 695.83 KB
517 6 ก.ย. 59
ประกาศ กกพ.เรื่องกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม.pdf
ขนาดไฟล์: 1.75 MB
460 6 ก.ย. 59
8.5 ประกาศ กฟน. ที่45_2553 รับซื้อพลังงานลม@1 พ.ย. 2553.pdf
ขนาดไฟล์: 17.95 KB
450 13 ก.ย. 59
8.4 ประกาศ กฟน. 16_2553 @ 7 เมย 2553 ชะลอรับPV&WIND.pdf
ขนาดไฟล์: 34.85 KB
461 13 ก.ย. 59
8.8 ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่ 4_2558.pdf
ขนาดไฟล์: 44.60 KB
445 13 ก.ย. 59
8.7 ประกาศการหยุดรับคำร้องเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่ 43_2557.pdf
ขนาดไฟล์: 46.22 KB
436 13 ก.ย. 59
8.1 ประกาศรับซื้อไฟฟ้าVSPP 39_2549 @ 27ธค 2549.pdf
ขนาดไฟล์: 120.89 KB
499 13 ก.ย. 59
8.3 ประกาศAdder(ฉบับ7) 6_2553 @ 4 กพ 2553.pdf
ขนาดไฟล์: 264.13 KB
477 13 ก.ย. 59
8.6 ประกาศ กฟน. ที่13_2554 ห้ามเปลี่ยนแปลงสาระสัญญาฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 625.10 KB
523 13 ก.ย. 59
8.2 ประกาศAdder(ฉบับ5) 17_2551 @ 26 พค 2551.pdf
ขนาดไฟล์: 1.48 MB
522 13 ก.ย. 59
8.9 ประกาศ กฟน. ที่52_2559.pdf
ขนาดไฟล์: 191.02 KB
650 3 ต.ค. 59