MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » การจ่ายเงิน » การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

การจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ของ กฟน. ทราบว่า กฟน. มีวิธีการชำระหนี้ค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไปดังนี้
  • 1

   เช็ค

  • 2

   โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน


รายละเอียดเพิ่มเติม