MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร » โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ.2560) » เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ


ขั้นตอนหลังจาก กกพ. ประกาศผู้ผ่านพิจารณาคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: 02-220-5706 หรือ 02-220-5776 

เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอมีดังนี้