MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar สำหรับราชการและสหกรณ์การเกษตร » โครงการระยะที่ 1 (พ.ศ.2558) » เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบคำขอ

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นเอกสารหลังจากประกาศผลการจับสลาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: 02-220-5706 หรือ 02-220-5775

เอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอมีดังนี้
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสาร
เอกสารการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้า)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ขั้นตอนหลังจาก-กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 31.88 KB
443 1 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารที่ใช้ยื่นแบบคำขอ.pdf
ขนาดไฟล์: 121.61 KB
469 1 ส.ค. 59
แบบคำขอ-โซลาร์ราชการและสหกรณ์-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 414.84 KB
372 1 ส.ค. 59
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบแบบคำขอ-(เจ้าของโครงการ).pdf
ขนาดไฟล์: 131.74 KB
344 27 ต.ค. 59
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเอกสารประกอบแบบคำขอ-(ผู้สนับสนุนโครงการ).pdf
ขนาดไฟล์: 131.90 KB
323 27 ต.ค. 59
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า-สำหรับโครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 421.86 KB
341 27 ต.ค. 59
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้า-สำหรับโครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์-กฟน(1).pdf
ขนาดไฟล์: 422.10 KB
364 27 ต.ค. 59
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์.pdf
ขนาดไฟล์: 87.85 KB
335 27 ต.ค. 59