MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » นโยบายต่าง ๆ ของกฟน. » นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

โดยที่เป็นการสมควรประกาศนโยบายด้านดิจิทัล ไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล การไฟฟ้านครหลวง และเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงมีกรอบกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายภาครัฐ ระเบียบ ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีเป้าหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรดิจิทัล ผู้ว่าการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 • 1

  ด้านการกำกับดูแลและการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

 • 2

  ด้านการกำกับและการบริหารจัดการข้อมูล

 • 3

  ด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • 4

  ด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

 • 5

  ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศ กฟน ที่ 7 ปี 2566 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์: 508.00 KB
101 2 ก.พ. 66