MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา


- มติ กกพ. เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับโครงการ Solar PV Rooftop
- มติ กกพ. เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับโครงการ Solar PV Rooftop (ฉบับแก้ไข)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน-ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบ
ขนาดไฟล์: 71.12 KB
737 28 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 2.71 MB
270 28 ต.ค. 59
หมายเลข-1--แบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 304.79 KB
322 28 ต.ค. 59
หมายเลข-2-สถานที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 47.02 KB
274 28 ต.ค. 59
หมายเลข-3-ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า-การตรวจสอบระบบอุปกรณ์-และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง.pdf
ขนาดไฟล์: 130.41 KB
310 28 ต.ค. 59
หมายเลข-4-แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 250.90 KB
308 28 ต.ค. 59
หมายเลข-5-ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์-และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา.pd
ขนาดไฟล์: 258.63 KB
301 28 ต.ค. 59
หมายเลข-6-ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 324.54 KB
369 28 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ2).pdf
ขนาดไฟล์: 227.88 KB
317 28 ต.ค. 59
ประกาศที่27_2556.pdf
ขนาดไฟล์: 103.34 KB
320 28 ต.ค. 59
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบของ-กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 171.53 KB
320 28 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาต.pdf
ขนาดไฟล์: 131.22 KB
285 28 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์-กกพ-ย้ำสิทธิ.pdf
ขนาดไฟล์: 29.86 KB
291 28 ต.ค. 59
แจ้งมติ-กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 117.92 KB
387 28 ต.ค. 59
แจ้งมติ-กกพ2.pdf
ขนาดไฟล์: 227.43 KB
276 28 ต.ค. 59
คำถามพบบ่อย-Rooftop-PV_FAQs.pdf
ขนาดไฟล์: 261.65 KB
326 28 ต.ค. 59
ขยายระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย.
ขนาดไฟล์: 54.74 KB
749 28 ต.ค. 59
ประกาศ กฟน ที่ 24_2559 เรื่อง แจ้งขยาย SCOD Solar PV Rooftop.pdf
ขนาดไฟล์: 93.27 KB
313 28 ต.ค. 59