MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร
หน้าหลัก » ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ » กลุ่มลูกค้าราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร » ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไรข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าราชการและองค์กรไม่แสวงหากำไร

การไฟฟ้านครหลวงให้บริการลูกค้ากลุ่มราชการและองค์ไม่แสวงหากำไร โดยมีการออกแบบการบริการให้ตรงกับลักษณะกิจการ ทั้งด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การออกใบแจ้งค่าไฟฟ้า การชำระค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ได้จำแนกประเภทในการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ได้แก่ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่ เกี่ยวข้อง มีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นประเภท 6

  • ดูอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 6 ได้ที่นี่
สำหรับกลุ่มลูกค้าราชการและองค์ไม่แสวงหากำไร การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดรูปแบบบริการที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ดังนี้

  • ลูกค้าสามารถดูบริการได้ที่นี่
  • ตรวจสอบค่าไฟฟ้าประจำเดือนได้ที่นี่
  • การตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายใน