MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า ม.ค. - ธ.ค. ปี 2561


  เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บไม่สาหัส รวม
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 0 0 2 2
งานรับเหมารายย่อย 1 2 1 4
ประชาชนทั่วไป(สายนอก) 0 1 0 1
ประชาชนทั่วไป(สายใน) 2 0 1 3
ความบกพร่องของระบบ 0 0 1 1
รวม 3 3 5 11

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
59_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 196.62 KB
633 16 มิ.ย. 60
61_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.63 KB
132 23 พ.ค. 62