MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า ม.ค. - ธ.ค. ปี 2563


  เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บไม่สาหัส รวม
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ 0 1 1 2
งานรับเหมารายย่อย 0 2 2 4
ประชาชนทั่วไป (สายนอก) 0 1 1 2
ประชาชนทั่วไป (สายใน) 2 0 0 2
ความบกพร่องของระบบ 0 0 5 5
รวม 2 4 9 15

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
59_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 196.62 KB
1,615 16 มิ.ย. 60
61_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.63 KB
807 23 พ.ค. 62
62_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.57 KB
870 24 เม.ย. 63
63_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 28.16 KB
395 29 ก.ค. 64