MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ชำระผ่านระบบ Mobile Phone
หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า » ชำระผ่านระบบ Mobile Phone

ชำระผ่านระบบ Mobile Phone

เงื่อนไขและวิธีการชำระ  • 1

   รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ

  • 2

   ยอดค่าไฟฟ้าต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าต้องไม่เกินวงเงินรับชำระที่บริษัทตัวแทนกำหนด

  • 3

   เสียค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

  • 4

   ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารหรือบริษัทตัวแทนที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือกระเป๋าเงินของบริษัทตัวแทน

  • 5

   ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารและบริษัทตัวแทน

  • 6

   ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระของธนาคารหรือบริษัทตัวแทนกำหนด

  • 7

   เมื่อดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Short Message) เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

  • 8

   การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

รายชื่อตัวแทนที่ให้บริการ

รายชื่อตัวแทนที่ให้บริการ ตราสัญลักษณ์
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ภายใต้ชื่อบริการ ATM SIM
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ภายใต้ชื่อบริการ SCB Easy M-Pay
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ภายใต้ชื่อบริการ Beep & Bill
บริษัท แอดวานซ์ mPAY จำกัด
ภายใต้ชื่อบริการ mPAY
บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
TrueMoney Wallet แอพพลิเคชั่นบนมือถือ