MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

                  วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2563     2564    
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 26 กุมภาพันธ์
3 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ - 13 เมษายน
5 วันสงกรานต์ - 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ - 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม
9 วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 3 มิถุนายน
11 วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 24 กรกฎาคม
12 วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 25 กรกฎาคม
13 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  27 กรกฎาคม -
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 28 กรกฎาคม
15 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
16 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  4 กันยายน -
17 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  7 กันยายน -
18 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
19 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
20 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 19 พฤศจิกายน -
21 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 20 พฤศจิกายน -
22 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
23 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
24 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 หมายเหตุ  :    จัดทำเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2563
                   

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศวันหยุด_3 มิ.ย.pdf
ขนาดไฟล์: 38.38 KB
630 27 พ.ค. 62
ประกาศ กฟน. 31-2563_13-15เมย.63 เป็น On Peak.pdf
ขนาดไฟล์: 43.99 KB
292 27 มี.ค. 63
ประกาศ กฟน. ที่ 65_2563.pdf
ขนาดไฟล์: 79.97 KB
120 24 ก.ค. 63
ประกาศ กฟน. 73-2563_4&7 กย.63 เป็น Off Peak.pdf
ขนาดไฟล์: 68.43 KB
138 28 ส.ค. 63
วันหยุด Off Peak ปี 63.pdf
ขนาดไฟล์: 124.27 KB
124 13 พ.ย. 63
ประกาศที่ 88-63 วัน Off Peak (19-20 พย. 63).pdf
ขนาดไฟล์: 103.10 KB
93 18 พ.ย. 63
ปฏิทินวันหยุด Off Peak ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์: 113.80 KB
85 25 ธ.ค. 63