MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
 • C
 • C
 • C
 • C
Search
 • MEA
ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อย่างไร
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อย่างไร

ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อย่างไร

ค่าไฟฟ้าจะลดลงได้อย่างไร


สำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก อัตราปกติที่มีการคิด ค่าไฟฟ้า แบบ Progressive rate (อัตราก้าวหน้า) คือ ค่าไฟฟ้า ขึ้นกับหน่วยการใช้ไฟฟ้า ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากก็ยิ่งเสียเงิน ค่าไฟฟ้า มาก ทำให้รู้สึกว่า ค่าไฟฟ้า สูงเกินไป แต่ถ้าเรามาปรับปรุงลักษณะการใช้ไฟฟ้าให้มีการใช้ไฟฟ้าน้อยในช่วงกลางวัน (On Peak) และใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางคืน (Off Peak) หรือใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน หรือใช้ไฟฟ้ามากในวันเสาร์ - อาทิตย์ กฟน. มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU ให้เลือก จะทำให้ ค่าไฟฟ้าลดลง ได้

อัตราค่าไฟฟ้า TOU (Time of Use Tariff) หรืออัตราค่าไฟฟ้าที่คิดตามช่วงเวลาของการใช้เป็นทางเลือกใหม่ของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัตราปกติที่ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นอัตรา TOU สามารถยื่นเรื่องได้ที่แผนกบริการ การไฟฟ้านครหลวงเขต ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดฯ TOU ตามระดับแรงดันที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟน. โดยการไฟฟ้าฯจะแบ่งการคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้า ดังนี้คือ

  • 1

   ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. ของวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) อัตราค่าไฟฟ้า 5.2674 บาท ต่อหน่วย

  • 2

   ช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00-09.00 น.ของวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) และช่วงเวลาระหว่าง 00.00-24.00 ของวันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย) อัตราค่าไฟฟ้า 2.1827 บาท ต่อหน่วย

ตัวอย่าง

นายยินดี เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย มีการใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย Ft เท่ากับ 30.00 สตางค์ต่อหน่วย

พลังงานไฟฟ้า ราคา (บาท/หน่วย) เป็นเงิน (บาท)
On peak 400 หน่วย 5.2674 2,106.96
Off peak 600หน่วย 2.1827 1,309.62
ค่าพลังงานไฟฟ้า   3,416.58
ค่า Ft   300.00
ค่าบริการรายเดือน   38.22
ภาษี 7%   262.84
จำนวนเงินที่เรียกเก็บ   4,017.64

จะเห็นว่าเมื่อ นายยินดี เปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU (กรณี 2) ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นเป็นเงินจำนวน = 181.01 บาท หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 4.18% แต่หากนายยินดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า โดยหันมาใช้ไฟฟ้าในช่วง Off Peak เพิ่มขึ้น (กรณี 3) จะพบว่าค่าไฟฟ้าของนายยินดี จะลดลง เป็นเงินจำนวน = 314.09 บาท หรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงถึง 7.25 % ดังนั้นหากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตรา TOU ต้องการให้ค่าไฟฟ้าต่ำลง จะต้องหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาด้วย เช่น เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น และใช้ฟ้าน้อยลงในช่วงกลางวัน แต่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงกลางคืน และในวันเสาร์-อาทิตย์

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ก.ค. 2555
ผู้รับผิดชอบ : นายจิรพล แก่นทอง
โทรศัพท์ : 0-2220-5701
หน่วยงาน : ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
E-mail : jiraphon@mea.or.th