MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (10406 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
BV/B007/2561
จ้างปรับปรุงห้องหม้อแปลง ที่พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
เหตุผล :
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ส.ค. 61
EV/B002/2561
โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก ๑๒ เควี เป็น ๒๔ เควี ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
เหตุผล :
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ส.ค. 61
BV/B003/2561
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบที่ อาคาร 576 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ส.ค. 61
BV/B004/2561
โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เควี เป็น 24 เควี ที่ จุฬา (ฝั่งตะวันตก) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ส.ค. 61
LR1-3335-VTG
ซื้อลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด Ø 3 มม. ± 0.08 มม. จำนวน 120,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไทยไวร์ โพรดัคท์ จก.(มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ส.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130240666
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130240102
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ลี้หย่งฮั้ว สตีล จก. (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130239006
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. สยามลวดเหล้กอุตสาหกรรม จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130239954
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
LR1-3306-VGA
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 1,680,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
LD1-3302-VGฺB
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมฐานตู้ LMC หมู่บ้านปรีชา ถนนหนามแดง ระยะที่ 2ฯ (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บ. ภัทรวุฒิ ดริล เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130241622
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. จำนวน 30,000 กิโลกรัม เลขที่ LR1-3352-VTX
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ส.ค. 61
  • 10,406รายการ