MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (12493 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
กจ.ฟขข.101/62
จ้างปักเสาพาดสายฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็น.วาย.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
กจ.ฟขข.100/62
จ้างปักเสาพาดสายฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็น.วาย.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
YY3-5031-WSZ
ซื้อผ้าลายสองชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) ทำจากผ้าฝ้ายล้วน สีกรมท่า จำนวน 399.75 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กไทล์ จำกัด
เหตุผล : เสนอราคารายเดียว และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
กจ.ฟขข.99/62
จ้างปักเสาพาดสายฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็น.วาย.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
กจ.ฟขข.98/62
จ้างปักเสาพาดสายฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็น.วาย.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
กจ.ฟขข.97/62
จ้างปักเสาพาดสายฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอ็น.วาย.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
MP2-8946-KHZ เลขโครงการในระบบ e-GP: 62057338443
ซื้อ PREFORMED DEADEND GRIP, COATED for 185 sq.mm. ASC (code 6145-137-18500) จำนวน 20,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บจก. พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
MA2-8737-WSZ
ผลิตภัณฑ์จับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 185 ตร.มม. จำนวน 21,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ) 24/2.502/2562
งานจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดฯ ตุลาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนุชา พลอยไทย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ) 24/2.501/2562
งานจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดฯ ตุลาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประสาน สงวนไทร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ) 24/2.500/2562
งานจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดฯ ตุลาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายอิศรา มีโชยโย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ) 24/2.499/2562
งานจ้างตัด-ต่อเครื่องวัดฯ ตุลาคม 2562
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสินนท์ พ่วงพงษ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 ก.ย. 62
  • 12,493รายการ