MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (12493 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร.20/00014-1/62
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบทำตัวบ่งชี้สวิทซ์กระตุก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ออฟฟิช คลับ(ไทย) จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ส.ค. 62
บ.ฟขร.(ราษฏร์บูรณะ)43/071/2562 ลว.11 กันยายน 2562
กล่องเอนกประสงค์, ด้วยน้ำแสตนเลส
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิวปริญญา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฏร์บูรณะ)43/070/2562 ลว.11 กันยายน 2562
เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สัมพันธ์ราษฏร์บูรณะ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.196/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.195/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.194/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.193/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.192/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บจ.ฟขข.191/2562
งานจ้างตัดต้นไม้และกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าฯ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารัญ การ์เด้นแมน 0103558013025
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ย. 62
บ.ฟขร.20/00015-1/62
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบทำตัวบ่งชี้สวิทซ์กระตุก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านบิ๊กบี 1 ซ.สะแกงาม 37 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 ส.ค. 62
MA3-8547-WSZ
Parallel groove clamp (1-bolt) cover
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ช.สหโชคชัย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
MP2-8962-CHZ เลขโครงการ e-gp 62057197881
จ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) แรงดัน 12/20 kV สครีนลวดทองแดง เปลือกนอกพอลิเอทิลีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
  • 12,493รายการ