MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (12493 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บจ.197/62
อนุมัติจัดซื้อสีสเปรย์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเกษมกิจ ฮาร์ดแวร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.กสส.580/2562
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง Nation TV ๒๒
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.ย. 62
บ.กสส.576/2562
ออกแบบและผลิตบูธนิทรรศการ ๒๐ ปี Thailand Energy Awards
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อาฟเตอร์ เฮาส์ ปาร์ตี้
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.ย. 62
บ.ฟขป.32/0595/2562
ปรับปรุงเสา-สาย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 62
MP3-8942-MGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62067041104
Universal fuse link, type K, rating 6 100 A จำนวน 3,500 เส้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)10/0292/2562
กระดาษชำระม้วนใหญ่ ยี่ห้อ BJC เกรดแวลู บรรจุ 12 ม้วน/ลัง ความยาว 600 เมตร หนา 1 ชั้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.กคป.125/2562
จัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าห้องมั่นคงราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.ฟขร.(ราษฎร์บูรณะ)10/0288/2562
น้ำดื่ม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.ย. 62
ฝทภ.วจ.014/2562
งานปรับปรุงอาคาร 501 แผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 3 (ประชาชื่น) ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท พราวด์ชนก
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : -
MA2-8667-WHX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077264241
Secondary Rack พร้อม Button Head Spool Pin และ Self-Locking Cotter สำหรับใช้กับลูกถ้วยล้อปอร์ซเลน 2 ลูก จำนวน 28,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท อีร่า จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ก.ย. 62
บ.ฟขร.20/00012-1/62
จัดซื้อลูกบอลพลาสติกหลากสีแบบใสและขุ่น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อำนวยไพศาล (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 ส.ค. 62
บ.ฟขร.20/00013-1/62
จัดซื้อหัวฉีดน้ำปรับระดับ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จก.
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ส.ค. 62
  • 12,493รายการ