MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (10390 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.กวจ.89/2562 ลว. 17 มิ.ย.2562
Terminal Block สำหรับพักสายไฟฟ้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์เฟส คอนแทรคเตอร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
บ.ฟขบ.33/177/2562
ล้างอัดฉีด ขร.367
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคาร์แคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 มิ.ย. 62
บ.ฟขบ.33/176/2562
ล้างอัดฉีด ขร.673
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคาร์แคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 มิ.ย. 62
บ.ฟขบ.33/175/2562
ล้างอัดฉีด ขร.681
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคาร์แคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 มิ.ย. 62
ฟขป. พด 35/ 020 / 2562
ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิคเวิร์ค จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 มิ.ย. 62
ฝกส.047/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงต่ำ ในนาม นายยุ้ย สุขสวัสดิ์ ณ บริเวณถนนสวรรคโลก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณพัฒนากิจ
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
ฝกส.051/2562
งานรื้อถอนฐานหม้อแปลง 115 kV, ฐานตู้ 24 kV Switchgear Container, ฐานตู้ Control Container, ฐานอุปกรณ์ 115 kV Switchyard และฐานอื่นๆ ตามโครงการข้อ 11.1.40 ณ สถานีย่อยขนาดเล็กคลองสิบศอก
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
ฝกส.036/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด ณ บริเวณซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
บ.ฟขบ.33/180/2562
ซื้อ เทปปั๊มอักษร สีแดง,น้ำเงิน และเครื่องปั๊มตัวอักษร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 มิ.ย. 62
บ.ฟขป. 32/0395/2562
จัดซื้อ SMART SNAKE GUARD (SMG-01)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทเลเบิลแอนด์ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 มิ.ย. 62
ฝกส.007/2562
งานรื้อย้ายพร้อมทั้งก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ณ บริเวณซอยสุขุมวิท 31
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มิ.ย. 62
บ.ฟขข.10/0154.1/2562
อุปกรณ์เครื่่องใช้สำนักงาน สำหรับกิจกรรม 5 ส
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 มิ.ย. 62
  • 10,390รายการ