MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (22174 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร. 30/232/2563
ซื้อของว่างและเครื่องดื่ม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.นันทิยา มาลาสาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 พ.ย. 63
บ.ฟขร. 30/231/2563
ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ศศิกมล ใจจินดา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 พ.ย. 63
บ.ฟขร.10/0350/2563
ชุดสร้างภาพ Drum Samsung รุ่น ML-5510ND MLT-R309
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ธ.ค. 63
AS4-4218-WSZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63107131440
ซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาดมอเตอร์ 3.7 KW. จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เทสท์ เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ธ.ค. 63
บ.ฟขข.10/0310.1/2563 ลว. 27 พฤศจิกายน 2563
จัดจ้างทำตรางยาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเทคนิคตรายาง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 พ.ย. 63
บ.ฟขร. 30/229/2563
ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ศศิกมล ใจจินดา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 พ.ย. 63
บ.ฟขร. 30/229/2563
ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ศศิกมล ใจจินดา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ธ.ค. 63
บ.ฟขร. 30/229/2563
ซื้ออาหาร (ข้าวกล่อง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ศศิกมล ใจจินดา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ธ.ค. 63
บ.กวจ.198/2563
ซื้อ แผ่น sticker QR code และ RFID แบบ outdoor
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิว ออพติมัส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ธ.ค. 63
บ.ฟขท.31/574/2563
จัดจ้างปักเสา-พาดสาย (กจ.311/63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงศรีนำแสง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
บ.ฟขท.31/572/2563
จัดจ้างปักเสา-พาดสาย (กจ.307/63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงศรีนำแสง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
บ.ฟขท.31/570/2563
จัดจ้างปักเสา-พาดสาย (กจ.291/63)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงศรีนำแสง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 พ.ย. 63
  • 22,174รายการ