MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (17075 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร. 33/082/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง กฟน 114
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/081/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 431
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/080/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง RB 001
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/079/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 353
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/078/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 453
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/077/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 701
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/076/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง RB 003
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/075/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 701
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/074/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 454
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/073/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 702
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/072/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 702
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 เม.ย. 63
บ.ฟขร. 33/071/2563
จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง ขร 681
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 เม.ย. 63
  • 17,075รายการ