MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (24077 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร. 10/ 63 /2564
ทำความสะอาด ล้างสีช่องจอดรถคนพิการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวสายฝน เลื่อนสันเทียะ
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 ก.พ. 64
ฝกส.261/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์การช่าง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ก.พ. 64
ฝกส.275/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และยกคอบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับระดับฝาบ่อพักให้เรียบเสมอกันกับพื้นผิวจราจร เพื่อหลบงานโครงการ Golden Place สาขาบางเขน ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณถนนพหลโยธิน หน้ากรมทหารราบที่ 11
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ก.พ. 64
LR3-3309-VTX
ซื้อระบบเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง พร้อมติดตั้ง ภายในที่ทำการบางพูด จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม.โอ.เอส.เอ็นจิ้น จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ก.พ. 64
34/035/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 ม.ค. 64
34/029/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 ม.ค. 64
34/031/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 ม.ค. 64
บ.ฟขป.10/081/2564
แก้ไขป้าย”การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ”
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.แพรกษา โฆษณา
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ก.พ. 64
34/033/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 ม.ค. 64
34/037/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 ม.ค. 64
34/039/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 ม.ค. 64
34/041/2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัันเครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.อยู่สถาพรเซอร์วิส จก.(สนญ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ก.พ. 64
  • 24,077รายการ