MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (5924 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.กรข.27/2562
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ (Distribution Switch) จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
บ.ฟขศ.24/648/2561
ติดตั้ง,เปลี่ยน,ใส่กลับเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิชาญ วงษ์ขำ
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ธ.ค. 61
บจ.026/62
จัดจ้างทำโรเนียว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ซี.พี.เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
บ.ฟขศ.24/645/2561
ติดตั้ง,เปลี่ยน,ใส่กลับเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายฉัตรชัย สีกาแก้ว
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ธ.ค. 61
บจ.025/62
จัดซื้อ PP BOARD
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอมสเทรด จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
บจ.024/62
จัดซื้อ Fuse link 100A
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
บ.ฟขบ.24/646/2561
ติดตั้ง,เปลี่ยน,ใส่กลับเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายภาคภูมิ ตันซู้
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ธ.ค. 61
บ.ฟขศ.24/647/2561
ติดตั้ง,เปลี่ยน,ใส่กลับเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสุดเขตต์ วันประดุง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 ธ.ค. 61
FMD(D)06/2561
ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (เก๋ง) พร้อมบริการคนขับ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087668082)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หจก. จี กู๊ด วัน
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
MA1-8864-WLZ
ซื้อ Insulator post type TR.202 with bracket (code 6165-166-20300) จำนวน 25,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ลูกถ้วย จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
FMD(D)05/2561
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมบริการคนขับ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61087668082)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หจก. จี กู๊ด วัน
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ม.ค. 62
บ.ฟขบ.24/2.001.05/2562
งานจ้างเรือ ตัด-ต่อ เครื่องวัดฯทางน้ำ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายเฉลิม ผิวปลั่ง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ม.ค. 62
  • 5,924รายการ