MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2088 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำสัญญา
2562
พัฒนาปรับปรุงระบบประมวลผลจดหน่วย จัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้า และระบบรับชำระค่าไฟฟ้า 9,630,000.00 บาท
1 / 2562
2563
จัดซื้อรถบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ติดชุดกระเช้า (SERVICE TR with Aerial Platform) จำนวน 14 คัน 59,320,800.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถกระเช้าไฮดรอลิคความสูงพื้นกระเช้า มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เมตร จำนวน 4 คัน 23,112,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถกระเช้าไฮดรอลิคความสูงพื้นกระเช้า มากกว่าหรือเท่ากับ 15 เมตร จำนวน 5 คัน 35,738,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถบรรทุกปั้นจั่น (HD. DERRICK LIFT TRUCK) จำนวน 7 คัน 55,426,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถก่อสร้างสายอากาศพร้อมปั้นจั่นไฮดรอลิค (HD. DERRICK LINE TRUCK) จำนวน 3 คัน 24,428,100.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถบรรทุกกระบะสำเร็จรูป 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งคานบรรทุกเสา (CARGO TRUCK 6T) จำนวน 18 คัน 37,171,800.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถหัวลากติดเครนพับ (HD. DERRICK TRACTOR TRUCK) จำนวน 4 คัน 25,038,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถเครน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัน (MOBILE CRANE) จำนวน 1 คัน 23,540,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถเครน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ตัน (MOBILE CRANE) จำนวน 1 คัน 24,075,000.00 บาท
6 / 2563
2563
จัดซื้อรถเครน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ตัน (MOBILE CRANE) จำนวน 1 คัน 40,125,000.00 บาท
6 / 2563
2562
Wireless Current Meter 18 SETS 1,617,840.00 บาท
7 / 2562
  • 2,088รายการ