MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2944 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (PPEC) ตามข้อโครงการ 12.2.24.1.12 ณ บริเวณ Bulk Substation PPEC (ปากเกร็ด) ถนนแจ้งวัฒนะ 2,412,636.00 บาท
12 / 2563
2563
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารรับชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย สาขาย่อยเพลินจิต 2,675,000.00 บาท
12 / 2563
2563
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ้ครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 524,514.00 บาท
12 / 2563
2564
เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 1,200,000.00 บาท
1 / 2564
2563
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 8,560,000.00 บาท
12 / 2563
2563
เปลี่ยนแปลงวงเงินงนประมาณแผนประชาสัมพันธ์ Line Business ของ MEA โดยใช้เครื่องมือ Sponsored Sticker, Smart channel และ Master Banner AD ใน Application Line 4,600,000.00 บาท
10 / 2563
2564
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ประกอบการซ่อมแซมแก้ไข พื้นที่จำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนบางกะปิ วัดเลียบคลองเตยยานนาวา และ ราษฎร์บูรณะ 55,640,000.00 บาท
11 / 2563
2563
เครื่อง FRTU Simulation Test Set จำนวน 3 ชุด 1,605,000.00 บาท
8 / 2563
2563
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ในระบบ Call Center แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,497,419.72 บาท
11 / 2563
2563
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับสถานีไฟฟ้า (ICT สำหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ 2 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ปีที่ 3 1,100,000.00 บาท
9 / 2563
2564
งานจ้างดำเนินงานระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 6,420,000.00 บาท
12 / 2563
2564
ซื้อ เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 ม. จำนวน 8,400 เส้น (น้ำหนักประมาณ 132,552 กิโลกรัม) 2,604,000.00 บาท
9 / 2564
  • 2,944รายการ