MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2483 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit ONT-791 เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง สำหรับสถานีไฟฟ้าศรีนุช (YSNC) ถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกสวนหลวง 2,372,000.00 บาท
3 / 2563
2563
ซ่อมปั๊มน้ำดับเพลิงและปํีมน้ำที่ดี กฟน.เพลินจิต 620,000.00 บาท
1 / 2563
2563
ถุงมือหนังสำหรับสวมทับถุงมือยางแรงสูง 479,360.00 บาท
1 / 2563
2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ที่ วังสระปทุม (บพ.1) 5,350,000.00 บาท
1 / 2563
2563
PREFORM DE. GRIP,COATED F/70 SQMM. AWC จำนวน 42,000 EA 1,692,889.80 บาท
5 / 2563
2563
TERM KIT OUT 12/20 kV F/400 sq.mm. จำนวน 300 KIT 710,613.75 บาท
5 / 2563
2563
TAP CONN.COMPRESS 35-70 SQMM.R 16-35 SQMM.T จำนวน 286000 6,395,818.00 บาท
1 / 2563
2563
NOT-TENSION SLEEVE 185-185 SQMM. (AL-CU) จำนวน 21,000 EA 3,915,622.20 บาท
1 / 2563
2563
PREFORM DE. GRIP, COATED F/120 SQMM. AWC จำนวน 14,000 EA 1,283,786.00 บาท
1 / 2563
2563
COPPER CABLE XLPE 600 V 120 SQ.MM. จำนวน 24000 M 11,694,672.00 บาท
1 / 2563
2563
TOP CONN.COMPRESS 35-70 SQMM”R 16-35 SQMM.T จำนวน 286000 EA 6,395,818.00 บาท
1 / 2563
2563
งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง 120,375,000.00 บาท
4 / 2563
  • 2,483รายการ