MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3108 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2564
เครื่องปลดสวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงขณะมีภาระ (Load) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 kV จำนวน 35 EA 5,355,350.00 บาท
3 / 2564
2564
จ้างชุบ ANGLE SUPPORT BRACKET น้ำหนักประมาณตัวละ 21 กก. จำนวน 2,000 EA 562,000.00 บาท
1 / 2564
2564
ระบบ Backup ผังระบบไฟฟ้า และ Application Software สำหรับงานผังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 12,989,800.00 บาท
7 / 2564
2564
HOT LINE CLAMP BRONZE F/ 35-70 SQMM. T จำนวน 8,000 EA 8,333,160.00 บาท
6 / 2564
2563
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องมั่นคง (Strong Room) และงานระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่ 10,124,340.00 บาท
10 / 2563
2563
จ้างปรับปรุงระบบห้อง Data Center ราษฎร์บูรณะ 21,400,000.00 บาท
11 / 2563
2564
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดการการจ่ายพลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย (DMS) จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่ 14,958,600.00 บาท
10 / 2563
2564
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM Platform) 9,416,000.00 บาท
12 / 2564
2564
ระบบส่งเสริมสุขภาพของ ฝ่ายการแพทย์ 3,745,000.00 บาท
12 / 2564
2564
ระบบ Customer Engagement 5,350,000.00 บาท
12 / 2564
2564
ระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการผลิดภัณฑ์และขนส่ง 9,951,000.00 บาท
12 / 2564
2564
ระบบบริหารจัดการข้อมูลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 8,988,000.00 บาท
12 / 2564
  • 3,108รายการ