MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1351 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2561
งานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงาน สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (แบริ่ง-สมุทรปราการ) 56,710,000.00 บาท
12 / 2561
2561
งานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงาน สำหรับงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4 18,457,500.00 บาท
12 / 2561
2561
งานจัดทำแผงกั้นคอกหม้อแปลง สถานีย่อยบางเมือง ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.2 2,100,338.00 บาท
4 / 2562
2561
MA1-8407-WGZ หม้อเเปลงไฟฟ้า 3P4W 12/24KV 416/240V 2000KVA(SL) 3,188,600.00 บาท
8 / 2561
2562
เพื่อจัดซื้อ HARDWARE จำนวน 7 รายการ 1,219,717.61 บาท
1 / 2562
2561
STREET LIGHT LUMINAIRE 250 W HPS HR TYPE จำนวน 100 EA 823,900.00 บาท
12 / 2561
2561
งานก่อสร้างสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder BJ-416, 425 ของสถานีย่อยบางน้ำจืด ตามข้อโครงการ 12.3.1 989,999.99 บาท
4 / 2562
2561
งานก่อสร้างสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder BJ-416, 425 ของสถานีย่อยบางน้ำจืด ตามข้อโครงการ 12.3.1 989,999.99 บาท
4 / 2562
2562
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารงานภาคสนาม (Field Forces Management) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ 8,948,003.40 บาท
3 / 2562
2561
PVC CONDUCTOR TYPE A 1X35 SQMM. จำนวน 18,000 M 1,459,908.00 บาท
11 / 2561
2562
LINE CURRENT DIFFERENTIAL RELAY (SU) 3,165,060.00 บาท
12 / 2561
2561
ปรับปรุงลาน ค.ส.ล., รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และรั้วพร้อมประตูทางเข้าของ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ 13,918,610.00 บาท
2 / 2562
  • 1,351รายการ