MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1924 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำสัญญา
2563
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 3,959,000,000.00 บาท
8 / 2562
2562
จ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ MEA Smart Life 1,350,000.00 บาท
7 / 2562
2562
ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และขนส่ง ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ 5,885,000.00 บาท
11 / 2562
2562
ระบบบริหารจัดการเงินสำรองเผื่อขาดสำหรับงบลงทุน จำนวน 1 ระบบ 2,996,000.00 บาท
9 / 2562
2562
PVC ELECTRICAL TAPE BLACK 19 MM. X 20 M. จำนวน 80,000 EA 1,438,080.00 บาท
6 / 2562
2562
ซื้อไฟประดับหยดน้ำ (Decorative light 35 lamps clear) จำนวน 50,000 ชุด 1,459,480.00 บาท
5 / 2562
2562
ซื้อแท่นปากกาปลามังกรทอง บรรจุในกล่องมีโลโก้การไฟฟ้านครหลวง สำหรับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรม และราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 1,352,000.00 บาท
6 / 2562
2562
ก่อสร้างสายส่งอากาศ 115 kV จาก สย.บางเลน - สย.คลองมหาสวัสดิ์ 65,000,000.00 บาท
1 / 2562
2562
PAR GROOVE CLAMP F/70-185 sq.mm. จำนวน 16,000 EA 1,412,400.00 บาท
6 / 2562
2562
UNIT SUBSTATION TYPE I สำหรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ การไฟฟ้าคลองเตย การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน เเละการไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ พิกัดอุปกรณ์ ได้เเก่ (๑.)UNIT SUBSTATION TYPE I 24 kV(16kV) RMU 2 IN1 OU 65,000,000.00 บาท
6 / 2562
2562
ก่อสร้างสายส่งอากาศ 115 kV จาก สย.บางเลน-ถ.รัตนาธิเบศร์ 28,000,000.00 บาท
9 / 2562
2562
จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจำปี ๒๕๖๒ 2,568,000.00 บาท
6 / 2562
  • 1,924รายการ