MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศราคากลาง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จำนวนประกาศ (1721 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP3-8966-JHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 63037334908 ประกวดราคาจ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 49,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP3-8966-JHZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,510,552.90 THB
ฝกส.011/2563 งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท เดอะบูทีค จำกัด โครงการ The Boutique Resident ณ บริเวณถนนพหลโยธิน 943,847.00 THB
TP2-4500-WLZ การจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1,330 Licenses 9,990,162.00 THB
1/2563 โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 8,025,000.00 THB
MA2-8738-WGZ Aluminum Cable Clamp 491,130.15 THB
MA3-5005-WGZ ซื้อ Water seal street manhole frame 900 mm Code 5620-636-51400 (จำนวน 500 อัน) and Water seal street manhole cover 900 mm Code 5620-636-51500 (จำนวน 500 อัน) จำนวน 1 รายการ 9,255,949.40 THB
MP3-8995-ABX โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถ.รัตนาธิเบศร์ (ถ.ราชพฤกษ์- ถ.กาญจนาภิเษก) 727,062,860.00 THB
ฝกส.262/2562 งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV ตามหัวข้อโครงการเลขที่ 12.2.23.1.26 ณ สถานีย่อยคลองมหาสวัสดิ์ 684,265.00 THB
MP3-8923-CBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 63027328977 จ้างทำ 115 kV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยบางเมือง 109,274,869.00 THB
MA63-1-006-TSX จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ MEA E-Fix จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,316,000.00 THB
MP3-8926-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 63017163280 จ้างทำ 24 kV Containerized GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยคลองใหม่ 29,123,366.00 THB
MP2-8936-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017532549 จ้างทำ 115kV GIS และ 24kV GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยไผ่สิงโต 142,727,044.00 THB
  • 1,721รายการ