MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศราคากลาง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

จำนวนประกาศ (656 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MA2-8545-WGZ ซื้อ COVERED TIE WIRE SOLID AL.16 SQ.MM (Code 6145-216-00400) จำนวน 1,210,000 เมตร 24,599,300.00 THB
MA1-8540-WHZ ซื้อ Alley Arm Brace ทำจากเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 50 x 50 มม. หนา 5 มม. ยาว 2.1 เมตร (code 5615-030-85400) จำนวน 2,000 อัน 936,250.00 THB
MD2-4278-WGZ ซื้อตู้ข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 74 ตู้ 499,944.00 THB
MA2-7505-WGZ ซื้อสาย PVC insulated copper conductor, MEA type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x95 ตร.มม. จำนวน 22,000 เมตร 5,107,003.00 THB
FM0-4727-WGZ เรือบริการเเก้ไฟฟ้าขัดข้อง (SERVICE BOAT) จำนวน 2 ลำ 4,173,000.00 THB
DE2-4278-WGZ จัดซื้อ Mobile LED tower light with emergency generator จำนวน 1 ชุด 820,000.00 THB
TP2-4510-WGZ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานพัฒนาโปรแกรม จำนวน 30 ชุด 1,654,800.00 THB
TP2-4501-WGZ โปรแกรม SQLSERVER จำนวน 18 ชุด 1,906,740.00 THB
TP1-4506-WGZ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานวิศวกรรม จำนวน 61 ชุด 5,061,780.00 THB
MP2-8990-ABX โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ถนนพหลโยธินและถนนลาดพร้าว 812,601,870.00 THB
DE2-4222-WGZ จัดซื้อเครื่องพับโลหะแผ่น (Hydraulic press brake) จำนวน 1 ชุด 5,029,000.00 THB
EC1-0267-WGZ จัดซื้อเสาสายส่งไฟฟ้า 115 kV ความสูง 21 เมตร จำนวน 150 ต้น สำหรับงานปรับปรุงสายส่งอากาศ 69 kV บริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ (ซอยสุขุมวิท 71) 25,623,825.00 THB
  • 656รายการ