MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3065 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
บ.กสน.48/2564
ออกแบบ จัดพิมพ์และจัดส่งวารสารประกาย ราย 3 เดือน ประจำปี 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 มี.ค. 64
ฝทภ.วจ.005/2564
งานจ้างก่อสร้างลานเก็บพัสดุ ฟขบ. และงานก่อสร้างรั้ว ลานคอนกรีตและถมดิน (ที่บริเวณด้านหลัง ฟขบ.) ฝอจ. การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 เม.ย. 64
บ.กกส.25/2564
ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินสุขภาพและคุณค่าของแบรนด์ MEA (Brand Health Check) และจัดทำแผนแม่บทด้านกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารแบรนด์ MEA พ.ศ.2565-2567
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 64
ฝกส.152/2563
งานก่อสร้างบ่อพัก ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และปักเสานั่งร้านหม้อแปลง สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ณ บริเวณ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนพระจันทร์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 มี.ค. 64
MP4-8952-CBX เลขที่โครงการ e-GP:64017344010 (ยกเลิก)
FULL TENSION SLEEVE FOR 70 sq.mm ALUMINUM CONDUCTOR (code 6145-075-41400) จำนวน 3,000 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 มี.ค. 64
บ.กสส.148/2564
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564 ในรายการข่าว สถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่อง 18 รายการข่าวเที่ยง
วันที่ขายแบบ : 8 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 มี.ค. 64
บ.กสส.147/2564
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564 ในรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการข่าวเด่นเย็น เสาร์-อาทิตย์
วันที่ขายแบบ : 8 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 มี.ค. 64
HR4-5209-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 64027057172
จ้างทำแหวนทองคำประดับเพชรพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 178 วง *ยกเลิกประกวดราคา *
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 8 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 มี.ค. 64
ฝทภ.วจ.006/2564
งานก่อสร้างปรับปรุง ท่อรางระบายน้ำรอบอาคาร และ เปลี่ยนฝาปูนเป็นตะแกรงเหล็ก (คลังพัสดุ เมืองใหม่ ) ฝพด.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 มี.ค. 64
ฝกส.208/2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV (TIE LINE) โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตามข้อโครงการ 12.2.03.1 ณ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 5 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มี.ค. 64
ฝทภ.วจ.003/2564
งานก่อสร้างศูนย์นันทนาการ (สนามฟุตบอล ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ บางพลี) ฝอร.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 5 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มี.ค. 64
บ.กสส.142/2564
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านสื่อออนไลน์ของ Sanook ประจำปี 2564
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 3 มี.ค. 64 - 10 มี.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 64
  • 3,065รายการ