MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3067 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MP 45/64
เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
บ.กบส.149/2564
ผลิตและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธสพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ อาคารการไฟฟ้านครหลวง เขตต่าง ๆ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 8 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 เม.ย. 64
MA4-8540-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63127051166
ซื้อPVC Electrical Tape Black 19 mm. x 20 m. (Code 5970-311-62000) จำนวน 174,000 ม้วน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 8 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
MA4-8544-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63127085903
ซื้อ Aluminium tape 16 mm. x cm. จำนวน 1,400,000 แผ่น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 7 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
MP4-8953-BGX เลขที่โครงการระบบ e-GP : 64017364001
ประกวดราคาซื้อ Parallel tap compression connector for 35 - 70 sq.mm. aluminum conductor run to 16 - 35 sq.mm. aluminum and copper conductor tap (Code 6145-074-14300) จำนวน 180,000 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 7 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 เม.ย. 64
ฝทภ.วจ.010/2564
งานจ้างจัดทำเวทีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 7 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
ฝคฟ./กผร.001/2564 ลว. 2 เมษายน 2564 โครงการเลขที่ 64037183146
จ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ผังระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Diagram)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 เม.ย. 64 - 5 พ.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 พ.ค. 64
ID4-4601-WGZ
ประกวดราคาซื้อOptical Fiber Closure 48 Fibers จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 เม.ย. 64
MP4-8956-AGZ เลขที่โครงการ 64027295504
Double arming oval eye bolt 5/8x12 inches (Code 5605-011-51200) จำนวน 18,000 ชุด
วันที่ขายแบบ : 2 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 เม.ย. 64
ฝทภ.วจ.009/2564
งานจ้างปรับปรุุงหน้าต่างบานเกล็ดอะลูมิเนียมตาย ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 31 มี.ค. 64 - 9 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 เม.ย. 64
ฝกส.010/2564
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟฟ้าระบบสายใต้ดิน ให้กับโครงการ Whizdom 101 ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณปากซอยปิยะบุตร์ ถนนสุขุมวิท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 29 มี.ค. 64 - 5 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 เม.ย. 64
64037316016 (EV003/2564)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Variable Speed/inverter จำนวน 27 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ (งบ.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 29 มี.ค. 64 - 5 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 เม.ย. 64
  • 3,067รายการ