MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3065 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
จจ.(ซ)/รฟ.4/1970/2560
จัดซื้อหลอดเมทัลฮาไลด์ , บัลลาสต์ ใช้กับหลอด , คาปาซิเตอร์ ใช้กับหลอด จำนวน 1 LOT ที่ เกาะกลางถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 1-84
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รฟ.4/1969/2560
ซื้อ RCD 2P , CB 1P จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ เกาะกลางถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 1-84
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
๑๗/๒๕๖๐
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดกระจก ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บาน พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
จจ.(จ)/รฟ.5/1971/2560
จ้างรื้อและขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน 67/3.3 kV ยี่ห้อ Crompton Parkinson ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงงานผลิตน้ำสามเสน ไปยังสถานที่จัดเก็บภายในโรงงานผลิตน้ำ สามเสน 1 การประปานครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 60
จจ.(จ)/รฟ.4/1968/2560
จ้างก่อสร้างฐานเสา, ซ่อมสายวงจรย่อยและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเสา ของตู้ Supply Pillar No.5,7 ในนาม สำนักการโยธา บริเวณเกาะกลางถ.สุขุมวิท ปากซ.สุขุมวิท 1 ถึงปากซ.สุขุมวิท 84
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 60
MP0-8961-EGZ
ซื้อCOPPER CONDUCTOR BARE 240 SQMM. จำนวน 2,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 60
จจ.(จ)/รฟ.4/1967/2560
จ้างก่อสร้างฐานเสา, ซ่อมสายวงจรย่อยและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเสา ของตู้ Supply Pillar No.1,2 ในนาม สำนักการโยธา บริเวณเกาะกลางถ.สุขุมวิท ปากซ.สุขุมวิท 1 ถึงปากซ.สุขุมวิท 84
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 60
จจ.(จ)/บร.1/1962/2560
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69,000/12,000/416-240 V ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 20 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 60
จจ.(จ)/รฟ.3/2022/2560
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม สำนักการโยธา กทม. ถ.เพชรบุรีฝั่งเหนือจากถ.บรรทัดทองถึงแยกราชเทวี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 30 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ย. 60
จจ.(จ)/กธพ./1945/2560
จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 กรมเจ้าท่า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รฟ.4/1933/2560
จัดซื้อ ตู้ EMDB ภายนอกอาคาร , ตู้ EMDB1 ภายในอาคาร , ตู้ MDB2 , ตู้ EMDB2 , ตู้ DB 5 , ตู้ EDB5 ภายในอาคาร จำนวน 1 LOT ที่ อาคารบัญชาการ 1,2 และอาคารนารีสโมสร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 17 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.4/1893/2560
จัดซื้อ โคม LED , โคม LED เปลือย , โคม LED กันฝน IP จำนวน 1 LOT ที่ รร.วัดศาลาแดง อาคาร 2 (อรุณเบิกฟ้า)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 พ.ย. 60
  • 3,065รายการ