MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3065 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
AP0-2-003-WTX
การจัดซื้้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน GIS
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 7 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/กรฟ./1984/2560
จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ) จำนวน 1 SET ที่ อาคารตะวันนาบางกะปิ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.1/1975/2560
ซื้อ อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.1/1977/2560
ซื้อ ตู้ DB 3P , MCCB 3P , CB 3P , CB 1P , RCBO 1P สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.1/1976/2560
ซื้อสาย IEC01 , สาย VAF-G จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 23 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 พ.ย. 60
จจ.(จ)/กรฟ./1985/256
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 60
จจ.(จ)/รอ.1/1974/2560
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 24 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/บร.3/1944/2560
ซื้อพร้อมติดตั้งแผงสวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ บริษัท นานาโฮเต็ล จำกัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รฟ.5/1943/2560
ซื้อ Cable Type NYY , IEC01 จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ ถ.พญาไท , ถ.โยธี , ถ. เพชรบุรีฝั่งเหนื ถ.ศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.2/1939/2560
ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี VAF-G , IEC01 จำนวน 1 LOT สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (อาคารพระโสภณนทสาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.1/1937/2560
ซื้อ HDG. RSC CONDUIT ขนาด 3 IN. จำนวน 50 EA สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
จจ.(ซ)/รอ.1/1938/2560
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายใน จำนวน 1 LOT ที่ โรงเรียนบางบัว (เพิ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 60
  • 3,065รายการ