MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (3065 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
HR4-5210-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 64027064879
จ้างทำแหวนทองคำพร้อมกล่องบรรจุ สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี (จำนวน 81 วง) อายุงานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี (จำนวน 1,059 วง) จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 26 เม.ย. 64 - 6 พ.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 พ.ค. 64
ฝกส.012/2564
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV Feeder TBR-415, 431 และ TBR-432 ของสถานีย่อยธนบุรีรมย์ ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณถนนพุทธบูชา ถนนประชาอุทิศ สถานีย่อยธนบุรีรมย์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 พ.ค. 64
MA4-8547-WGZ
ซื้อ Machine bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว (Code 5605-005-51200) จำนวน 72,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 เม.ย. 64 - 5 พ.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 พ.ค. 64
MA4-8514-WGZ เลขที่โครงการ 64047216831
ซื้อMachine Bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว (Code 5605-005-50800) จำนวน 60,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 23 เม.ย. 64 - 5 พ.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 พ.ค. 64
ฝกส.274/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท นันทวัน จำกัด ณ บริเวณซอยสุขุมวิท 6 ถนนสุขุมวิท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 เม.ย. 64
1/2564
จ้างเปลี่ยนกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสถานีไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 เม.ย. 64
4163-900-02X
ประกวดราคาซื้อรถเครน ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ตัน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรอง แสงจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 เม.ย. 64 - 7 พ.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ค. 64
AP64-1-001-WGX เลขที่โครงการระบบ e-GP 64037382523
ระบบส่งเสริมสุขภาพของ ฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 เม.ย. 64
YY4-5039-TGZ (เลขที่โครงการ : 64027135240)
จ้างตัดเย็บเสื้อปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ (JACKET) ผ้าเวสปอยท์ จำนวน 1,232 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 เม.ย. 64
MP 46/64
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
MP 45/64
เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 64
บ.กบส.149/2564
ผลิตและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธสพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ อาคารการไฟฟ้านครหลวง เขตต่าง ๆ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 8 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 เม.ย. 64
  • 3,065รายการ