MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
YY4-5039-TGZ (เลขที่โครงการ : 64027135240)
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดเย็บเสื้อปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ (JACKET) ผ้าเวสปอยท์ จำนวน 1,232 ตัว
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
250.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
23 เม.ย. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง YY4-5039-TGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 52.4 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
790,944.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวนYY4-5039-TGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 150.84 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
9 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : วัชรากร วงศ์ทับแก้ว