MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MP 45/64
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
เลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 เวลา 07:30 - 16:30 น.
ราคาแบบชุดละ
250.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
22 เม.ย. 64 เวลา 07:30 - 16:30 น.
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
520,020.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
-
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย
ประกาศ ณ. วันที่
9 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : นวพรรษ