MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
ID4-4601-WGZ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อOptical Fiber Closure 48 Fibers จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
500.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
21 เม.ย. 64
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,568,000.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
-
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศ ณ. วันที่
2 เม.ย. 64
ผู้ลงประกาศ : ศิริวัฒน์ กรีทวี
ตำแหน่ง : วิศวกรสื่อสาร 5
อีเมล์ : siriwat.kr@mea.or.th