MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
ฝทภ.วจ.009/2564
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างปรับปรุุงหน้าต่างบานเกล็ดอะลูมิเนียมตาย ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มี.ค. 64 - 9 เม.ย. 64
ราคาแบบชุดละ
500.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
16 เม.ย. 64 เวลา 08:30 - 16:30 น.
สอบถามทางโทรศัพท์
02-2205809
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บาท
เอกสารดาวน์โหลด
-
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ณ. วันที่
30 มี.ค. 64
ผู้ลงประกาศ : นางพรทิพา กาญจนะ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 7