MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MP3-8966-DGZ เลขที่โครงการระบบ e-GP : 62087140673
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 120 ตร.มม. จำนวน 800,000 เมตร
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
ราคาแบบชุดละ
2,000.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
2 ต.ค. 62 เวลา 08:30 - 16:30 น.
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง MP3-8966-DGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 328.38 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
21,656,800.00 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ MP3-8966-DGZ.pdf [ขนาดไฟล์ : 861.91 KB]
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
13 ก.ย. 62
ผู้ลงประกาศ : สุชาดา ปิ่นแดง
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ใบสั่ง
MP3-8966-DGA