MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1257 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
FM1-4717-WGZ เลขท่ี่โครงการในระบบ e-GP 61087503723
รถบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง แบบ E-F (SERVICE TRUCK TYPE E-F) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ ฟิล์มกรองแสง จำนวน 11 คัน (TYPE E จำนวน 10 คัน TYPE F จำนวน 1 คัน)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ก.พ. 62
TP1-4509-WGZ
โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ (CAD) จำนวน 64 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ม.ค. 62
MA2-8520-WGZ เลขที่โครงการในระบบ EGP 61097328053
Plastic Cabinet (Outdoor) with CB ( code 5925-382-04000) จำนวน 1,000 ตู้
วันที่ขายแบบ : 16 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค. 62
MP2-8966-AGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:61077202297
จ้างทำสาย Weather-proof Al Conductor 35 sq.mm. จาก Aluminum Ingot จำนวน 24,970 กก. จำนวน 255,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ม.ค. 62
MA2-7553-WGZ (เลขที่โครงการในระบบ EGP 61127312681)
PVC Insulated Copper Conductor, MEA Type C ชนิดแกนเดียว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3,500 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 62
FM1-4703-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61087506577
รถตักหน้า ขุดหลังล้อยาง (Loader backhoe) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 คัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 62
MP1-8943-BCX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127397554
Network Fuse 350 A จำนวน 2,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค. 62
ฝกส.185/2561
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับปรุงสายส่ง ๖๙ kV ลงใต้ดิน ณ บริเวณถนนสุขุมวิท ๗๑ ตามข้อโครงการ ๑๒.๒.๐๑.๓ ณ แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ม.ค. 62
EV/B031/2561
ประกวดราคาจ้างงานบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ที่อาคารต่างๆ หมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ส่วน V.VIP) และอาคาร MC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ม.ค. 62
MA2-7552-WGZ รหัสโครงการใน e-GP : 61127350380
PVC Insulated Copper Conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุตัวนำ 1x150 sqmm. จำนวน 5,000 เมตร
วันที่ขายแบบ : 9 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ม.ค. 62
MA2-8513-WGZ รหัสโครงการใน e-GP : 61107022170
Service Entrance Cable 1x10 sqmm. (Blue) จำนวน 52,000 เมตร
วันที่ขายแบบ : 9 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ม.ค. 62
MP1-8925-EBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077410481
ซื้อ 24 kV GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยธนบุรีรมย์, สถานีย่อยเกาะกลาง และสถานีย่อยสวนส้ม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 ม.ค. 62 - 6 ก.พ. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.พ. 62
  • 1,257รายการ