MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2625 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MA4-8506-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:63077488789
ตีนกิ่งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดปรับมุมเงยขึ้นลงได้ใช้ร่วมกับกิ่งโคม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42 มม. (Code 6210-446-12500) จำนวน 9,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ส.ค. 63
MP3-8975-NGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63067501121
Network Transformer 3P 12kV 500kVA จำนวน 40 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 63
MP4-8962-DGZ เลขที่โครงการระบบ e-GP: 63077188149
ประกวดราคาจ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์ ประเภทหน่วงไฟ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 240 ตร.มม. (Code 6145-235-24300) จำนวน 3,000 เมตร จาก Electrolytic Copper Cathode
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 63
MA4-7500-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63077446935
ประกวดราคาซื้อPVC insulated copper conductor, MEA type B ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร (Code 6145-202-00310) จำนวน 246,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 63
MP4-8966-EGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63077084823
จ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. จำนวน 65,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 7 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 63
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
MP4-8966-AGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63077048233
จ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 35 ตร.มม. (Code 6145-211-01300) จำนวน 825,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 7 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 63
4163-250-01X
ประกวดราคาซื้อรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็บ 4ประตู สีส้ม (Pick-up Double cab) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63057266420
วันที่ขายแบบ : 6 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ส.ค. 63
YY4-5025-WGZ เลขที่โครงการ 63077144996
รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสูง (หุ้มข้อ) จำนวน 2200 คู่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 6 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 63
ฝกส.057/2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit No.ONT-792 เพื่อจ่ายไฟสถานีย่อยวัดตะกล่ำ ตามข้อโครงการ 12.2.14.2 ณ บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 6 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ส.ค. 63
MP4-8966-BGZ เลขที่โครงการ e-GP : 63077023219
จ้างทำสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. จำนวน 820,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ขายแบบ : 6 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 63
MC4-5207-TGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63067446632
จ้างเหมาพนักงานให้บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (Outsource Agents) ประจำปี 2564 (จำนวน 41 อัตรา) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 5 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 63
  • 2,625รายการ