MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2201 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ฝจย.กจว.บส.005/2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 3 เทรลเลอร์ (หัวลาก - หางพ่วง) และบังคับเครนที่ติดบนรถ ปี2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 พ.ย. 62
62107311414 (EV/B045/2562)
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู/ชม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด ที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ (งบ.1)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 62
กสค.141/2562
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารนิทรรศการเปิดโลกป่าชายเลน พร้อมจัดทำสวนหย่อมแสดงแบบจำลองสัตว์ที่พบได้ในป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ธ.ค. 62
LD3-3320-VGX
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โรงงาน ๔
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ธ.ค. 62
ฝกส.136/2562
งานรื้อถอนเพื่อก่อสร้างสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder STW-413 ของสถานีย่อยสุวินทวงศ์ ตามข้อโครงการ 12.3.06 ณ บริเวณถนนประชาอุทิศ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 พ.ย. 62
LD3-3310-VGX
จัดจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า จำนวน 4 คน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 62
MP3-8971-UGZ เลขที่โครงการ 62117006499
24kV current transformer, indoor type, single ratio 300/5 A จำนวน 100 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 พ.ย. 62
MP3-8971-RGZ เลขที่โครงการในระบบ e-gp:62107325333
ซื้อ 24 kV current transformer indoor type single ratio 50/5A (code 6120-626-75200) จำนวน 50 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 62
ฝกส.150/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Tie Line ลอดถนนแสมดำ ของสถานีย่อยบางกระดี่ และสถานีย่อยธนบุรีใต้ ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณถนนแสมดำ (กม.1+212.224, กม.1+919.067, กม.2+327.298)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 62
DE3-4249-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-gp:62117069978
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 20 kW พร้อมโคม จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 62
62117010073 (EV/B042/2562)
ประกวดราคาจ้างจ้างควบคุม,ซ่อม/บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ(มีพนักงานประจำ) การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ (งบ.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 62
62117001576(BV/B043/2562)
ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อม/บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน (งบ.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ย. 62
  • 2,201รายการ