MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2971 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MA4-8551-WGZ
Alley arm brace 2.1 m (Code 5615-030-58400) จำนวน 2,500 อัน
วันที่ขายแบบ : 21 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ม.ค. 64
ฝกส.225/2563
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน โครงการปรับปรุงสายใต้ดินสีลม ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณซอยสีลม 7
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ม.ค. 64
ฝทภ.วจ.037/2564
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสาขาย่อยฯ จำนวน 4 แห่ง (นาคนิวาส ดอนเมือง หนองแขม ตลิ่งชัน) เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานพักอาศัย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ม.ค. 64
ID3-1601-TLZ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
ID3-1595-TSZ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องมั่นคง (Strong Room) และงานระบบสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
ID3-4641-WGZ
จ้างปรับปรุงระบบห้อง Data Center ราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 2 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค. 63
MP4-8955-ACX เลขที่โครงการ e-GP : 63117056461
69 kV terminator kit for 800 sq.mm CU cable composite (riser) จำนวน 100 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 64
DE1-4226-WJZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117261805
ซื้อ Corona Camera จำนวน 3 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 64
MP3-8928-ABX (เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117330255)
จ้างทำระบบป้องกันและควบคุม พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีต้นทางเทพารักษ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ม.ค. 64 - 3 ก.พ. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 64
ฝกส.246/2563
งานปรับปรุงและรื้อถอนฐานหม้อแปลง Pad Mounted เก่า ที่กีดขวางงานปรับปรุงพื้นถนนบริเวณโดยรอบอาคารสถานี ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.4 ณ สถานีย่อยรัตนราช
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 64
MA4-8537-WHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64017108162
ซื้อ Adapter bracket for double braceless crossarm จำนวน 5,500 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 64
บ.กสส.043/2564
ผลิตวิดีโอ ”ทำไมค่าไฟฟ้า แตกต่างในแต่ละฤดู”
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ม.ค. 64
  • 2,971รายการ