MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1951 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
4162-800-01x
ประกวดราคาซื้อรถพ่วงบรรทุกเสาขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัน แบบเลี้ยวได้ทุกเพลาล้อ (POLE TRAILER) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ต.ค. 62
MP3-8948-DHZ เลขที่โครงการ 62097181246
Guy Wire 1/2 In จำนวน 8,320 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 62
MP 181/62
เหล็กเส้นแบนขนาด 6 x 50 mm x 6 m
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
MP3-8946-EGZ เลขที่โครงการ e-Gp 62097051715
ซื้อPreformed Deadend Grip, Coated for ๓๕ sq.mm. ASC (Code ๖๑๔๕-๑๓๗-๐๓๕๐๐)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 62
MA3-7506-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087528001
ซื้้อ PVC Insulated Copper Conductor, MEA Type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1 x 150 ตารางมิลลิเมตร (Code 6145-201-15000) จำนวน 14,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ต.ค. 62
MA62-1-022-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมอุดมปัญญา เพื่อจัดทำ KM Portal จำนวน ๑ ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ย. 62
MA3-7505-WGZ เลขที่โครงดาร e-GP :62097177906
ซื้อสาย PVC insulated copper conductor, MEA type A ชนิดแกนเดี่ยว ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x95 ตร.มม. จำนวน 15,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 62
MA62-1-021-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับสถานีไฟฟ้า (ICT สำหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ 1 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ย. 62
DE3-4251-WGZ เลขที่โครงการ e-Gp 62097087811
ซื้อเครื่องหาแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน ๑ ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.ย. 62
MA3-8559-WGX เลขที่โครงการ e-GP : 62097114303
Universal fuse link, type K, rating 100 A with removable-button-head (Code 5920-353-10100) จำนวน 3,000 เส้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 62
MA2-8544-WHZ เลขที่โครงการ e-GP : 62097116474
Thimble clevis for preformed deadend จำนวน 42,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ต.ค. 62
FM0-4737-WGZ
ซื้อรถยกของขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน (Fork Lift ไม่น้อยกว่า 3.5 T) จำนวน 1 คัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
  • 1,951รายการ