MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2402 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
MA2-8738-WGZ เลขที่โครงการ 63027207342
Aluminum Cable Clamp
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 27 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 เม.ย. 63
MP 37/63
Telescopic Universal Pole
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 24 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 63
MA63-1-008-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการข้อมูล และติดตามการอนุญาตพาดสายสื่อสาร จำนวน 1 ระบบ ปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
ฝกส. 237/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV Circuit VDT-697 เพื่อจ่ายไฟเข้า สถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line 1 ถาวร ตามข้อโครงการ 12.2.05.4 ณ บริเวณสถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ถนนอังรีดูนังต์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มี.ค. 63
MA63-1-006-TSX
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ MEA E-Fix จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 5 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 มี.ค. 63
ฝกส.267/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit ONT-791 เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง สำหรับสถานีไฟฟ้าศรีนุช (YSNC) ถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกสวนหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 มี.ค. 63
MP3-8943-HBX
115 kV AIR SECTIONALIZING SWITCH 2000A (with motor)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 เม.ย. 63
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
MA3-8600-WBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027478053
Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 400 sq.mm. จำนวน 300 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 มี.ค. 63
MP1-8990-AEX โครงการในระบบ eGP : 63017451760
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็น มหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่ชั้นใน ถนนหลังสวน สารสิน และถนนวิทยุ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 มี.ค. 63 - 17 เม.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 เม.ย. 63
MMP3-8923-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027134720
จ้างทำ 115kV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆพร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยห้วยขวาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 มี.ค. 63 - 21 เม.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 63
  • 2,402รายการ