MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1376 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
22 ม.ค. 64
MA4-8539-WGZ
ซื้อ PVC Meter Board 20x2x60 cm. (Code 5210-680-30300) จำนวน 100,000 แผ่น
27 ม.ค. 64
9,192,370.00 THB
21 ม.ค. 64
MA4-8543-WGZ
ซื้อ Secondary rack for 4-spool insulator (Code 5615-031-00400) จำนวน 31,000 ชุด
26 ม.ค. 64
7,385,963.90 THB
21 ม.ค. 64
64017263241
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้งานที่ ห้องไฟฟ้า MC1 และ MC2 พื้นที่วังสวนกุหลาบ (บพ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 64
19,954,020.19 THB
19 ม.ค. 64
MP2-8980-BBX (ครั้งที่2)
12/24 kV 1,000kVA Unit Substation (type I), 12/24 kV 750kVA Unit Substation (type I), 12/24 kV 500kVA Unit Substation (type I), 12 kV 1,000kVA Unit Substation (type I)
22 ม.ค. 64
65,000,000.00 THB
19 ม.ค. 64
ฝกส.234/2563
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV Feeder PJ-425 และ PJ-431 ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ สถานีย่อยปู่เจ้า ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
22 ม.ค. 64
2,000,000.00 THB
19 ม.ค. 64
64017158896
ประกวดราคาซื้อตู้แผงสวิตซ์พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ อาคาร ME ทม.รอ. ที่ 3 ในพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ 904 (ราชวิถี) (บพ.4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 64
3,624,090.00 THB
19 ม.ค. 64
DE3-4252-WHZ
ซื้อเครื่องทดสอบ VLF, Tan Delta จำนวน 1 ชุด
22 ม.ค. 64
7,650,500.00 THB
18 ม.ค. 64
ฝกส.213/2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (PPEC) ตามข้อโครงการ 12.2.24.1.12 ณ บริเวณ Bulk Substation PPEC (ปากเกร็ด) ถนนแจ้งวัฒนะ
21 ม.ค. 64
2,412,636.00 THB
13 พ.ย. 63
ID3-4641-WGZ
จ้างปรับปรุงระบบห้อง Data Center ราษฎร์บูรณะ
18 พ.ย. 63
20,000,000.00 THB
14 ม.ค. 64
MP4-8962-FGZ
จ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE),แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 240 ตร.มม. (Code 6145-235-24100) จำนวน 90,000 เมตร จาก Electrolytic Copper Cathode ของการไฟฟ้านครหลวง
19 ม.ค. 64
34,205,760.00 THB
14 ม.ค. 64
ฝกส.225/2563
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน โครงการปรับปรุงสายใต้ดินสีลม ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณซอยสีลม 7
19 ม.ค. 64
811,400.00 THB
8 ม.ค. 64
ฝกส.246/2563
งานปรับปรุงและรื้อถอนฐานหม้อแปลง Pad Mounted เก่า ที่กีดขวางงานปรับปรุงพื้นถนนบริเวณโดยรอบอาคารสถานี ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.4 ณ สถานีย่อยรัตนราช
13 ม.ค. 64
3,000,000.00 THB
  • 1,376รายการ