MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1067 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
27 มี.ค. 63
MA3-5005-WGZ
ซื้อ Water seal street manhole frame 900 mm Code 5620-636-51400 (จำนวน 500 อัน) and Water seal street manhole cover 900 mm Code 5620-636-51500 (จำนวน 500 อัน) จำนวน 1 รายการ
1 เม.ย. 63
10,387,881.00 THB
20 มี.ค. 63
ฝกส.262/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV ตามหัวข้อโครงการเลขที่ 12.2.23.1.26 ณ สถานีย่อยคลองมหาสวัสดิ์
23 มี.ค. 63
760,000.00 THB
19 มี.ค. 63
MP3-8923-CBX
จ้างทำ 115 kV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีบางเมือง
24 มี.ค. 63
129,212,130.00 THB
19 มี.ค. 63
MP3-8926-ABX
จ้างทำ24 kV Containerized GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆพร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยคลองใหม่
24 มี.ค. 63
33,043,740.00 THB
19 มี.ค. 63
MP2-8936-ABX
จ้างทำ 115kV GIS และ 24kV GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยไผ่สิงโต
24 มี.ค. 63
216,196,710.00 THB
19 มี.ค. 63
63037150576
ซื้อ Water Softener System พร้อมออุปกรณ์และติดตั้ง ที่ อาคาร 3,9,16 ฟขล. (งบ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 63
2,675,000.00 THB
17 มี.ค. 63
ฝกส.017/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท สีลม คอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานที่ 2 ณ บริเวณถนนสีลม
20 มี.ค. 63
1,593,290.00 THB
16 มี.ค. 63
HR3-5210-TGZ
HR3-5210-TGZ จ้างทำแหวนทองคำพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 1,332 วง
19 มี.ค. 63
27,918,140.40 THB
13 มี.ค. 63
MA3-8577-WGZ
Spool insulator class 53-2 for 600 V จำนวน 270,000 ลูก
18 มี.ค. 63
7,361,172.00 THB
13 มี.ค. 63
MP2-8987-AGX
24 kV 600 A Pole-mounted load break switch 3 phase without voltage transformer (code 5925-390-42410) (จำนวน 1,800 ชุด) และ Telecontrol device (code 5925-390-42810) (จำนวน 1,800 ชุด) จำนวน 1 รายการ
18 มี.ค. 63
593,208,000.00 THB
12 มี.ค. 63
ฝกส.237/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV Circuit VDT-697 เพื่อจ่ายไฟเข้า สถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line 1 ถาวร ตามข้อโครงการ 12.2.05.4 ณ บริเวณสถานีย่อยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ถนนอังรีดูนังต์
17 มี.ค. 63
1,896,265.60 THB
11 มี.ค. 63
ฝกส.267/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit ONT-791 เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง สำหรับสถานีไฟฟ้าศรีนุช (YSNC) ถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกสวนหลวง
16 มี.ค. 63
2,372,000.00 THB
  • 1,067รายการ