MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศรับฟังความคิดเห็น

ประกาศรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1166 รายการ)

วันที่ประกาศ
ประกาศเลขที่ / ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น
วงเงินงบประมาณ
30 มิ.ย. 63
AP613005TSX
จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูล GIS จำนวน 1 งาน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
-
3,000,000.00 THB
29 พ.ค. 63
TP3-4801-WGZ
ประกวดราคาซื้อระบบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิ.ย. 63
4,547,500.00 THB
2 ก.ค. 63
63067370459
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคาร 11 ฟขล. ระยะ 1 (งบ.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ค. 63
6,206,000.00 THB
1 ก.ค. 63
4163-980-01X
จัดซื้อรถยกของขนาดยกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ตัน (FORK LIFT) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ค. 63
3,900,150.00 THB
1 ก.ค. 63
4163-930-01X
จัดซื้อรถตักหน้า ขุดหลังล้อยาง (LOADER BACKHOE) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.ค. 63
4,504,700.00 THB
1 ก.ค. 63
4163-980-02X
จัดซื้อรถยกของขนาดยกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ตัน (FORK LIFT) จำนวน 1 คัน
8 ก.ค. 63
3,424,000.00 THB
1 ก.ค. 63
4163-400-03X
จัดซื้อรถบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง (SERVICE TRUCK) TYPE G พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
8 ก.ค. 63
1,605,000.00 THB
1 ก.ค. 63
ฝกส.065/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับสายป้อน 24 kV ของสถานีย่อยรามอินทรา ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณถนนปัญญาอินทรา ตัดกับถนนวงแหวนรอบนอก (บางปะอิน - บางนา)
8 ก.ค. 63
1,196,302.80 THB
30 มิ.ย. 63
MP3-8973-BGX
TOU Meter with RS232 2.5(10)A, 230/400V 3P4W (code 5210-683-45621) จำนวน 6,000 เครื่อง
3 ก.ค. 63
18,207,120.00 THB
30 มิ.ย. 63
ฝกส.251/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 115 kV Circuit KDT-796 เพื่อ Tie Line ถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14) ตามข้อโครงการ 12.2.09.4 ณ บริเวณถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14)
3 ก.ค. 63
21,625,641.60 THB
30 มิ.ย. 63
ฝกส.251/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 115 kV Circuit KDT-796 เพื่อ Tie Line ถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14) ตามข้อโครงการ 12.2.09.4 ณ บริเวณถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14)
3 ก.ค. 63
21,625,641.60 THB
30 มิ.ย. 63
ฝกส.251/2562
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง 115 kV Circuit KDT-796 เพื่อ Tie Line ถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14) ตามข้อโครงการ 12.2.09.4 ณ บริเวณถนนแพรกษา (ปากซอยแพรกษา 14)
3 ก.ค. 63
21,625,641.60 THB
  • 1,166รายการ