MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2358 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝกส.023/561(จ.)
ซื้อ หมึกพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND MTL-309L สำหรับใช้งานในฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.พ. 61
มท 5327/17/61
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องยาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดับบลิวดีพี จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
ฝกส.010/2561 (จ.)
ซื้อเครื่องตบดิน สำหรับใช้งานที่แผนกจัดการยานพาหนะและเครื่องมือ กองบริการงานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
ฝกส. 012/2561 (จ.)
เครื่องสูบน้ำพร้อมสายส่งน้ำ สำหรับใช้งานที่แผนกซ่อมบำรุง กองก่อสร้างโยธา ฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทิทโก้ กรุงเทพ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
ฝกส.207/2560 (วฉ.)
งานเปลี่ยนระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าเป็นชนิด PVC และงานติดตั้งรางระบายน้ำฝน ที่สถานีย่อยบางนา (ค่าแรงพร้อมวัสดุ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม พี แอนด์ ที จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.พ. 61
130227994
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุมงานพยาบาล รพ.ตำรวจ สนง.ตำรวจแห่งชาติ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แอร์พลัส แอ๊พพลาย
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.พ. 61
130227992
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม บจก. สยามพิวรรธน์ บริเวณ Sky walk ของห้าง Siam Discovery
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.สหเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.พ. 61
ฝกส.208/2560 (วฉ.)
งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์พร้อมห้องน้ำ ที่สถานีต้นทางบางพลี (ค่าแรงพร้อมวัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน วี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 1 ก.พ. 61
130227531
จ้างปรับปรุงสายส่งอากาศ 2 วงจร บริเวณถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ฐิติชัย
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 ม.ค. 61
กกต. 005/2561
ซื้อ Power Bank สำหรับชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Hoco B30 ขนาดความจุแบตเตอรี่ 8000 mAh พร้อมรับประกันอย่างน้อย 6 เดือน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ม.ค. 61
130224719 (รหัสจัดหาเลขที่ AP60-1-012-WLX)
ซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2017 Standard หรือรุ่นล่าสุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (30 License)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 ธ.ค. 60
130227265
จ้างขุดสำรวจแนวท่อแก๊ส หน้า ปตท. นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ม.ค. 61
  • 2,358รายการ