MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2272 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝกส.029/2561(จ)
จัดซื้อ Cable Cutter (Cable Cutter Ratchet Type) สำหรับใช้งานที่ แผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 2 กองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน ฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 ก.พ. 61
ฝกส.007/2561(จ.)
ซื้อ เครื่องตัดคอนกรีต สำหรับใช้งานี่แผนกติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท วาย ยู ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 ก.พ. 61
กกต.022/2561
จ้างให้บริการ Green Fee ,Caddies, Extra Caddies, Golf Cart ,Extra Golf Cart
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.238/2560 (วค.)
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด บริเวณสถาบันโรคผิวหนัง ถนนราชวิถี โครงการพญาไท (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์การช่าง
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
130229174
จ้างตรวจวัด On-line Partial Discharge ของ 24 kV Underground Cable ในนาม บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย)
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ก.พ. 61
ฝกส.8/2561 (วฉ.)
งานจ้างเหมาบริการงานธุรการ ของแผนกบริหารทั่วไป ฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.013/2561 (จ.)
ซื้อเครื่องเป่าลม พร้อมท่อลม สำหรับใช้งานที่แผนกซ่อมบำรุง กองก่อสร้างโยธา ฝ่ายก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 ก.พ. 61
ฝกส.022/2561(จ.)
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเปิดทึบ ประตู 2 บาน สำหรับใช้งานแผนกจัดการสัญญาจ้าง บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับบลิว.เอ็น.พี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 ก.พ. 61
ฝกส.260/2560(จ.)
กระดาษขาวพล็อต 80 แกรม 24 นิ้ว (62 ซม. x 50 ม.) และตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Epson SureColor T3270, 24” Printer
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.พ. 61
กกต.019/2561
จัดซื้อเสื้อยืดโปโลสำหรับผู้บริหาร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
ฝกส.023/561(จ.)
ซื้อ หมึกพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND MTL-309L สำหรับใช้งานในฝ่ายก่อสร้าง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.พ. 61
มท 5327/17/61
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องยาง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดับบลิวดีพี จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 61
  • 2,272รายการ