MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2358 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
130234976
จ้างบุคคลภายนอกบริการจัดหาอาหาร วงเงิน (9,980)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายกำพล ศรีนวล
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 พ.ค. 61
130234990
จ้างบุคคลภายนอกบริการของว่างและเครื่องดื่ม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายธวัชชัย วิทิตธรรม
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 พ.ค. 61
130234957
จ้างทดสอบ PD หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Dry Type ขนาด 3,300 kVA โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในนาม บจก.ซีเมนส์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย)
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 พ.ค. 61
130234991
จ้างบุคคลภายนอกบริการจัดหาอาหาร วงเงิน (37,020)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายณภัช จิรศรัยกุล
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 พ.ค. 61
130234775
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายบัวเฮียง แทนทอง
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 พ.ค. 61
130234761
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 115/22 kV ที่ Substation ในนาม บจก.เค พี พี สตีล
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 พ.ค. 61
PO130233926
ซื้อถังสแตนเลสพร้อมลูกลอยสแตนเลสก้านทองเหลือง จำนวน 10 ชุด (คลองเตย,บางยี่ขัน,สีลม,เพชรเกษม,เกษตร,ทุ่งสองห้อง,ประชาชื่น,บางนา,สวนหลวง,ลาดกระบัง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 เม.ย. 61
ฝตพ.๒/๒๕๖๑
งานตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2561
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 เม.ย. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ MAXVALU - สิทธาคาร ถนนชิดลม
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ MAXVALU - สิทธาคาร ถนนชิดลม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน HDD 2-140mm.HDPE บริเวณ MEA.HH 01 - MEA.HH 05 ภายในกฟน.เขตนนทบุรี
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน HDD 2-140mm.HDPE บริเวณ MEA.HH 01 - MEA.HH 05 ภายในกฟน.เขตนนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเทล เอ็๋นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซมสายเคเบิล ADSS Optical Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ ถนนเทียนทะเล ถึง ถนนบางกระดี่
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซมสายเคเบิล ADSS Optical Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ ถนนเทียนทะเล ถึง ถนนบางกระดี่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ MEA.HH. 01 - MEA.HH. 03 - MEA.HH. 03 - อาคารใหม่ ภายในกฟน.เขตนนทบุรี
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ MEA.HH. 01 - MEA.HH. 03 - MEA.HH. 03 - อาคารใหม่ ภายในกฟน.เขตนนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเทล เอ็๋นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
  • 2,358รายการ