MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2159 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
ฝกส.39/2561 (วค.)
งานก่อสร้าง Duct Bank ในนาม บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด โครงการ T1 Office Building 29 ชั้น บริเวณซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฐิติและแม่
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 เม.ย. 61
130231846 (รหัสจัดหาเลขที่ AP61-1-001-WLX)
ซื้อสิทธิซอฟต์แวร์เพื่อโครงการทดแทนระบบ ACL (Audit Command Language) รุ่น 13.0 หรือรุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (6 Licenses)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เอฟแอลเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 มี.ค. 61
MA61-1-007-TSE
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์ Social Media Management จำนวน 1 ระบบ สงวนสิทธิ์ปีที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จีไอเอส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 มี.ค. 61
MA61-1-006-TSE
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Social Media Management จำนวน 1 ระบบ สงวนสิทธิ์ปีที่ 1
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ประณีต จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 มี.ค. 61
ฝกส.32/2561 (วค.)
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามย่าาน จำกัด โครงการ ASHTON CHULA-SILOM บริเวณถนนพระราม 4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์การช่าง
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 มี.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130232230
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 30,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 มี.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130232079
ซื้อเครื่องสั่นคอนกรีตชนิดเกาะแบบ จำนวน 6 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไอทีพี เพาเวอร์ จก.
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 มี.ค. 61
ใบสั่งเลขที่ 130228699
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 10,000 กก.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ไทยไวร์โพรดัคท์ จก. (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 12 ก.พ. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ HH.01 - Riser2
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ HH.01 - Riser2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 มี.ค. 61
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ เดอะพาร์คชิดลม - MAXVALU ถนนชิดลม
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ เดอะพาร์คชิดลม - MAXVALU ถนนชิดลม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 มี.ค. 61
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable (MEA) บริเวณ ถนนพระราม 9 ซอย 26
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable (MEA) บริเวณ ถนนพระราม 9 ซอย 26
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 มี.ค. 61
จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ กาญจนาภิเษก - ไทรน้อย
จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ กาญจนาภิเษก - ไทรน้อย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 มี.ค. 61
  • 2,159รายการ