MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (1751 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MP1-8952-QCA
Tubular aluminum jumper connector (15 degree) for 400 sqmm.all aluminum conductor
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 62
MP2-8928-EUA
จ้างทำส่วนต่อขยาย SA พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยลาดกระบัง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นาริ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
ประกาศ ณ. วันที่ : 31 ต.ค. 62
PM2-4513-WHE
ซื้อเครื่องทดสอบความชื้นในน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ธ.ค. 62
ฝบค.คส.3/2562
งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพระราม 4
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
กิจการร่วมทำงาน (Consortium) ประกอบด้วย 1) บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด 2) บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 พ.ย. 62
CT2-4253-WGE
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซีวายที พาวเวอร์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 พ.ย. 62
PM2-4514-WHE
เครื่องทดสอบกรดในน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 พ.ย. 62
YY3-5035-TSP
จ้างปักเครื่องหมายตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 4 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 พ.ย. 62
MP1-8970-HGA
Separable connector for 12/20 kV 70 sq.mm. (Tee type) จำนวน 96 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัฐเพาเวอร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 62
MA2-8403-WLA
24 kV 16 kA Ring Main Unit 2IN 1CB (200A) with DMS
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
YY3-5030-WGE
ซื้อ ผ้าลายสองชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) ทำจากฝ้ายล้วน ขนาดหน้ากว้าง 58 นิ้ว สีกากีระดับสี (Shade) เทียบเท่าสี No.8 ตราวีนัส จำนวน 25,468.50 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 พ.ย. 62
MP2-8974-EGE
Watthour meter 230/400V 15(45)A 3P with padlock seal (code 5210-683-31600) จำนวน 2,000 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 พ.ย. 62
MP2-8964-GGA
จ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) แรงดัน 115 kV ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 800 ตร.มม. (Code 6145-238-80000) จำนวน 26,000 เมตร จาก Electrolytic copper cathode
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 ต.ค. 62
  • 1,751รายการ