MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2583 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MA4-8530-WGA
ประกวดราคาซื้อAluminum tie wire 6 AWG (Code 6145-216-00200) จำนวน 26,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 มี.ค. 64
MA4-8576-WSZ
Steel bayonet type B 2.33 m for tangent จำนวน 550 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เพรส ควอลิตี้
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 เม.ย. 64
MA4-7505-WHE
ซื้อ Ignitor for high-pressure sodium 150-400 W จำนวน 7,000 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มี.ค. 64
RD3-0800-TSE
โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 4 มี.ค. 64
MP4-8953-GGA
ซื้อ Parallel tap compression connector for 120 sq.mm aluminum conductor run to 120 sq.mm aluminum and copper conductor tap จำนวน 68,000 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 29 มี.ค. 64
MP4-8966-EHA
จ้างทำสายเซอร์วิสดรอพชนิดสายคว็อดดรูเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-214-01400) จำนวน 65,000 เมตร จาก Aluminum Ingot ของการไฟฟ้านครหลวง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 มี.ค. 64
MA4-8550-WGE
แหวนเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบน กว้าง 4 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว จำนวน 60,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 เม.ย. 64
PM4-4215-WLE
ซื้อ Battery Ground Fault Tracer จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท โกลว์ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 เม.ย. 64
MA4-5001-WSE
ปูนซีเมนต์ผสม ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ 50 กก. จำนวนประมาณ 160 ตัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 เม.ย. 64
MA4-8565-WGE
ซื้อ แหวนเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบน (Square Flat Washer) ขนาดความกว้าง 2 1/4 นิ้ว หนา 3/16 นิ้ว เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11/16 นิ้ว สำหรับใช้กับ bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บจก. เด็มโก้ เพาเวอร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 เม.ย. 64
MP4-8938-AUA
69 kV Cable Terminator สำหรับสถานีต้นทางชิดลม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อีลีเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 22 มี.ค. 64
RD4-4237-WGE
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบ Creep Test จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บจก.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประกาศ ณ. วันที่ : 31 มี.ค. 64
  • 2,583รายการ