MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1182 รายการ)

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง จำนวนเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ

2563

การจัดจ้างเหมาบริการงานรับชำระค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่นๆ ประจำปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

20,720,000.00 บาท

10 / 2562

2562

งานรื้อย้ายสายไฟฟ้า ณ บริเวณทางเข้าโครงการธนาซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม.15 (ขาออก)

3,805,776.00 บาท

8 / 2562

2563

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 1,838,000 KG

472,627,731.20 บาท

2 / 2563

2563

ALUMINUM INGIT จำนวน 191,0000 KG

154,005,014.10 บาท

1 / 2563

2562

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 373,000 KG

97,602,350.50 บาท

5 / 2562

2561

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมอุดมปัญญา เพื่อจัดทำ KM Portal จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,203,750.00 บาท

11 / 2561

2561

PVC METER BOARD 20 X 2 X 30 CM จำนวน 36,000 EA

1,964,520.00 บาท

8 / 2561

2562

FIBERGLASS CROSSARM 85X85MMX1.8M F/COMMU จำนวน 3,000 EA

11,740,575.00 บาท

11 / 2561

2562

ELECTROLYTIC COPPER CATHODE จำนวน 2,091,000 KG

567,285,163.50 บาท

12 / 2561

2562

ALUMINUM INGOT จำนวน 1,016,000 KG

89,154,711.20 บาท

12 / 2561

2562

ทำความสะอาดสถานีรถไฟฟ้า ประจำปี 2562

9,532,758.40 บาท

10 / 2561

2562

LED LUMINAIRE CLASS P TYPE 60 จำนวน 3000 EA

24,893,550.00 บาท

11 / 2561

  • 1,182รายการ