MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง

จำนวนประกาศ (1217 รายการ)

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก [เหตุผลที่รับคัดเลือก]

130253358

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตกลงราคา

นายบัวเฮียง แทนทอง

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษก

จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษก

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

จ้างงานซ่อมจ้างเหมา ADSS Optical Fiber Cable 6 Cores (Node.สวนส้ม) บริเวณ ซ.ร่วมสามัคคี 4 - หน้าโชคชัยบุญทวี แมนชั่น

จ้างงานซ่อมจ้างเหมา ADSS Optical Fiber Cable 6 Cores (Node.สวนส้ม) บริเวณ ซ.ร่วมสามัคคี 4 - หน้าโชคชัยบุญทวี แมนชั่น

อื่น ๆ

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง สาย ADSS Optical Fiber Cable 6,12,24,96 Cores บริเวณ สถานีย่อยประชาชื่น

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง สาย ADSS Optical Fiber Cable 6,12,24,96 Cores บริเวณ สถานีย่อยประชาชื่น

อื่น ๆ

บริษัท ภูมิพัฒน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

130253371

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ Main distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.บางกอกพาเลส โฮเต็ล เอ แอนด์ บี

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253381

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution Transformer (Oil Type), ตู้ Main distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด ทรู ทองหล่อ คอนโด

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253386

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer (Dry Type), ตู้ Main distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.อมฤต แอนด์ โซซิเอทส์

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253389

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main Unit (RMU) และ ตู้ Main Distribution Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้เลค ทาวเวอร์

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253394

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer (Dry Type), ตู้ Main distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253396

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer (Dry Type), ตู้ Main distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เจ ซี ทาวเวอร์

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253399

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution Transformer และ Main Distribution Board เพื่อใช้งานที่ บจก.เจตนิน

ตกลงราคา

เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

130253422

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิง เพื่อใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตกลงราคา

บจก.ศิวะบุตร เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด

  • 1,217รายการ