MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง

จำนวนประกาศ (1097 รายการ)

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก [เหตุผลที่รับคัดเลือก]

mp0-8946-age

preformed armor grip suspension 2,000 ชุด

วิธีประกวดราคา e-Auction

บจก. พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย)

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

MA0-8621-WGE

สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. จำนวน 360,000 เมตร

วิธีประกวดราคา e-Auction

บจก. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

MP0-8946-JGE

ผลิตภัณฑ์จับสายที่่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน (Preformed Dead End, Neoprene Coated) จำนวน 47,000 อัน

วิธีประกวดราคา e-Auction

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

FM0-4731-WGE

รถบรรทุกปั่นจั่นติดสว่าน (Digger Derrick Truck) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 3 คัน

วิธีประกวดราคา e-Auction

บจก.ถิรไทย E&S

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

130225888

จัดซื้อ สายไฟฟ้า NYY , IEC10 จำนวน 1 LOT ที่ ทางยกระดับสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ ใบเสนอราคาเลขที่ จจ.(ซ)/รฟ.2/2102/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ตกลงราคา

บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

130225839

จัดซื้อ COPPER CABLE XLPE 12/20 kV. SIZE 240 SQ.MM. จำนวน 1,500 M ที่ อาคารที่ทำการไทรน้อย กฟผ. ใบเสนอราคาเลขที่ จจ.(ซ)/รฟ.2/2090/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ตกลงราคา

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

130226019

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รร.ชุมชนวัดบางไผ่ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ใบเสนอราคาเลขที่ จจ.(จ)/รอ.2/2066/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ตกลงราคา

นายบัวเฮียง แทนทอง

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

MA0-8632-WGZ

สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม แรงดัน 25 กิโลโวลต์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. จำนวน 200,000 เมตร

วิธีประกวดราคา e-Auction

บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

MP0-8946-QGE

ผลิตภัณฑ์จับสายสำหรับสายยึดโยง (Preformed Guy Grip) จำนวน 23,000 อัน

วิธีประกวดราคา e-Auction

บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

130226046

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานฝ่ายทะเบียน ในนาม สำนักงานเขตดินแดง ใบเสนอราคาเลขที่ จจ.(จ)/รฟ.3/2022/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ตกลงราคา

บจก.เอ็นซีพีเทคโนโลยี่

ตรง Spec และราคาต่ำสุด

MA0-8676-WLP

Machine bolt ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว จำนวน 6,000 ชุด

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

บจก. อีร่า

เสนอราคารายเดียว

130226122

จ้างทดสอบหลอดไฟ LED ตามมาตรฐาน IES LM79 และมาตรฐาน มอก.1955-2551 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตกลงราคา

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ถูกต้องตามข้อกำหนด

  • 1,097รายการ