MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10226 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LR5-3313-VGX

เพื่อจัดซื้อ ทรายหยาบ จำนวน 12,000 ลบ.ม. 20 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 4 เม.ย. 55 - 4 เม.ย. 55

เวลา 08:00-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4705-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถกระเช้าระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Aerial Basket Truck) ความสูงของกระเช้า (Basket Bottom Height) ไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 7 คัน 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4706-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถกระเช้าระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Aerial Basket Truck) ความสูงของกระเช้า (Basket Bottom Height) ไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 3 คัน 16 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคา

MA5-7516-WGZ

เพื่อจัดซื้อ Roadway Lighting Luminaire for use with one 400 W high-pressure sodium lamp จำนวน 500 ชุด 26 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55 4 เม.ย. 55 - 4 เม.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝอบ.ป.1/2555

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ 15 มี.ค. 55 - 28 มี.ค. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 08:30-11:00

สอบราคา

กซม.1040/55

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบเหล็กรูปรางน้ำขนาด 100 x 50 x 5 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 800 EA 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1041/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี แบบมีตะเข็บปลายเรียบไม่มีเกลียวทั้งสองด้านคาดสีน้ำเงิน(ประเภท2) ขนาด 1 1/4" x 6 ม. มาตรฐาน มอก. 277/2532 จำนวน 735 EA 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1042/55

เหล็กเส้นแบนขนาด 6 x 50 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 2,000 EA 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1043/55

จ้างชุบ STEEL CROSSARM 2.50 M. จำนวน 3,000 EA 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1044/55

จ้างชุบ ANGLE SUPPORT จำนวน 2,000 EA 16 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

ฝกส. 011/2555(วส.)

งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับสายส่ง CLT-691B สถานีต้นทางชิดลม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร(ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล ) 4 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 - 2 พ.ค. 55

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

MA5-8540-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Machine Bolt ขนาดต่าง ๆ , Double Arming bolt
และ Stud bolt หรือ Double end bolt รวม 4 รายการ
16 มี.ค. 55 - 27 มี.ค. 55 27 มี.ค. 55 - 27 มี.ค. 55

เวลา 15:30-15:30

  • 10,226รายการ