MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LD5-3305-VGX

เพื่อจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 1 จำนวน 3 รายการ 14 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

กซม. 1025/55

ตู้ MDC (STANLESS STEEL) ขนาด 100 x 75 x 180 cm กันน้ำภายนอกอาคาร จำนวน 10 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-15:30

สอบราคา

กซม. 1035/55

เหล็กรางน้ำขนาด 100 x 50 x 5 mm. ยาว 6 m. จำนวน 900 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LD5-3306-VGX

เพื่อจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2, 3 จำนวน 4 รายการ 14 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

กซม. 1036/55

เหล็กฉากขนาด 65 x 65 x 6 mm. ยาว 6 ม. จำนวน 324 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LD5-3307-VGX

เพื่อจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 2 รายการ 14 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

กซม. 1037/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว X 6 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 277/2532 จำนวน 384 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม. 1038/55

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/4 นิ้ว X 6 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 277/2532 จำนวน 1,470 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LD5-3308-VGX

เพื่อจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 7 จำนวน 8 รายการ 14 มี.ค. 55 - 26 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 08:00-10:30

สอบราคา

กซม. 1039/55

จ้างชุบ ANGLE SUPPORT จำนวน 2000 EA 12 มี.ค. 55 - 22 มี.ค. 55 23 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4719-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถพ่วงบรรทุกเสา ขนาด 30 ตัน (POLE TRAILER 30 T) จำนวน 3 คัน 15 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM5-4701-WGZ

เพื่อจัดซื้อ รถพยาลาล (Ambulance) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 คัน 15 มี.ค. 55 - 23 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 - 29 มี.ค. 55

เวลา 09:00-11:00

  • 10,233รายการ