MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10233 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/041/2563

จ้างสร้างห้องไฟฟ้าสำหรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้แผงสวิตช์รวม พร้อมฐานคอนกรีตและปรับปรุงตกแต่งห้องไฟฟ้าเดิม สำหรับใช้งานที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ 010/2563

หจก.ภูทอง ปักเสาพาดสาย ซอยนิคมเมืองใหม่ 7/2 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/040/2563

จ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงสำรองอาคาร 2 ถึง อาคาร 120 ปี สำหรับใช้งานที่ กรมศุลกากร 24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/039/2563 ลว. 22 เมษายน 2563

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ACB MAIN ของหม้อแปลงไฟฟ้า TR1 และ TR2 ขนาด 4000A ที่ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ. 009/2563

ปักเสาพาดสาย - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพง 008/2563 ลว. 15/04/2563

ปักเสาพาดสาย - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.2/038/2563

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ โรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ 22 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 22 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/037/2563 ลว. 17 เม.ย. 2563

ซื้อ 24 kV Metering Cubide พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/036/2563

ซื้อสายไฟฟ้า NYY 1 x 240 sq.mm. ยี่ห้อ.............................................. 15 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/035/2563

จ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องควบคุมระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) สำหรับใช้งานที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 15 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.3/034/2563

จ้างเดินสายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับใช้งานที่ ถนนเลียบทางรถไฟช่วงคลองบางกอกน้อยถึงถนนสวนผัก 15 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:30

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ/รฟ.5/033/2563 ลว. 13 เม.ย. 63

ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเดิม ที่ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล 13 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

  • 10,233รายการ