MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10226 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/057/2563 ลว. 17 มิ.ย. 2563

ซื้อบัสเวย์ พร้อมติดตั้ง ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 17 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.2/054/2563

จ้างเดินสายและติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบรั้ว สำหรับใช้งานที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 16 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ(ซ)/รฟ.2/053/2563 ลว. 10 มิถุนายน 2563

ซื้อ 24 kV RMU 2 in 2 Out 630/200A 16 kA with motor Operate and controlฯ ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 10 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รอ.3/052/2563

จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลสิรินธร 5 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 5 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/051/2563 ลว. 2 มิ.ย.2563

ซื้อ Cable Type FRC , CV , NYY ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/050/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน พิกัดกำลัง 800 เควีเอ ที่ อาคารที่พักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรม 2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/049/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563

ซื้อ RMU 2IN 2OUT พร้อมตู้ Enclosure ที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 28 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 28 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-19:30

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/048/2563 ลว.26 พ.ค. 2563

ซื้อเสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 4 เมตรฯ ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ่์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.2/047/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฯ ที่ องค์การเภสัชกรรม 26 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 26 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/046/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ที่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 26 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 26 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.5/045/2563 ลว. 21 พ.ค. 63

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคาร ที่ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศสาตร์ ม.มหิดล 21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ(ซ)/รฟ.5/044/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563

ซื้อ Outdoor Enclosure for Ring Main Unit and Metering Cubicle (Type ll) ที่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 19 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 19 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63

เวลา 08:00-15:00

  • 10,226รายการ