MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10252 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

ฝกส. 049/2555(วส.)

งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน CLT-696 ซอยโอเอหลังสถานีย่อยมักกะสัน ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล ) 20 มิ.ย. 55 - 28 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 - 10 ก.ค. 55

สอบราคา

ฝอบ.ป.10/2555

งานว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน 31 พ.ค. 55 - 11 มิ.ย. 55 12 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55

สอบราคา

ฝบส.๑๓/๒๕๕๕

งานจ้างจัดกิจกรรมวันดีเดย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน.ประจำปี ๒๕๕๕ 11 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝกส.258/2554(วป)

วางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV. โครงการสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกอโศก ถึง สุขุมวิทซอย 49 กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) 22 มิ.ย. 55 - 3 ก.ค. 55 20 ก.ค. 55 - 20 ก.ค. 55

สอบราคา

MA5-7574-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Roadway Lighting Steel Pole จำนวน 10 ต้น 1 มิ.ย. 55 - 13 ก.ค. 55 13 ก.ค. 55 - 13 ก.ค. 55

สอบราคา

ฝปส.กบส.018/2555

งานผลิตวิดีทัศน์ เรื่อง “ภารกิจการไฟฟ้านครหลวง” 5 ก.ค. 55 - 8 มิ.ย. 55 18 มิ.ย. 55 - 18 มิ.ย. 55

สอบราคา

ฝปส.กสน.๐๑๙/๒๕๕๕

งานจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย” 5 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PR5-5050-TGZ

เพื่อจัดจ้างพิมพ์ปฏิทินและสมุดบันทึกการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2556 จำนวน 1 งาน 1 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55 - 13 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝอบ.ค.16/2555

งานว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างอาคารสถานีย่อยพลับพลา การไฟฟ้านครหลวง 1 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55 13 มิ.ย. 55 - 13 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-11:00

สอบราคา

ฝทภ.วค.016/2555

งานปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่ชั้น 1 อาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 5 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55

เวลา 08:30-10:30

สอบราคา

MA5-8579-XLZ

เพื่อจัดซื้อ Machine Bolt และ Double Arming Bolt ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ 1 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-8588-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Support Grip จำนวน 200 อัน 1 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 - 11 มิ.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

  • 10,252รายการ