MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9954 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/027/2562 ลว. 22 มีนาคม 2562

ซื้อ Unit Sub. For tr. 750 kVA. With RMU. & MCCB ที่ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 22 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 22 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000098994

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000097356

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.2/026/2562 ลว. 18 มีนาคม 2562

ซื้อ 115 kV Gas lnsulated Switchgear ที่ สถานีสับเปลี่ยน โครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ 18 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 18 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/025/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562

ซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit 2in 2 Out (CB) ที่ อาคารสระหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 14 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.1/024/2562

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก - 8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกรณีพิเศษเกิน 100,000

อส.1/ป-01/2562

จัดซื้อและเปลี่ยนใช้งานตู้ Bus section panel, Type B1 สถานีย่อยประสานมิตร - -

สอบราคา

บ.รฟ.5/005/2562

เช่าอุปกรณ์ 115kV CVT จำนวน 9 ชุด Ratio 69000:119.5/69 and 11935/69V ยี่ห้อ NISSIN รุ่น WV115-10H สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู (ซอย1B) - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รฟ.5/004/2562

เช่าอุปกรณ์ 115kV CT จำนวน 12 ชุด Ratio 2000/5 AC400 HAEFELY รุ่น IOSK123 สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/023/2562 ลว. 27 ก.พ. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตซ์เมนประจำอาคาร ที่ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 28 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62 28 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/022/2562 ลว. 26 ก.พ. 2562

ซื้อตู้แผงสวิตช์ประจำชั้น ที่ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 27 ก.พ. 62 - 6 มี.ค. 62 27 ก.พ. 62 - 6 มี.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/020/2562 ลว. 25 ก.พ. 2562

ซื้อพร้อมติดตั้งตู้แผงสวิตซ์แรงสูง RMU 24 kV SF6 GAS - INSULATED SWITHCHGEAR ชนิด 2 IN 1 OUT CB 200A ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 25 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 9,954รายการ