MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

หน้าหลัก » ประกาศดับไฟ » ประกาศดับไฟออนไลน์

ประกาศดับไฟ

  • ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ
  • ประกาศดับไฟที่ดำเนินการแล้ว
  • สถิติการประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ

  วัน/เวลา จุด/บริเวณ
 31/10/2021 08:30น. - 31/10/2021 14:00น.ถนนศรีนครินทร์ ขาออก ซอยศรีด่าน 16
 31/10/2021 08:30น. - 31/10/2021 15:30น.ริมถนนราชพฤกษ์ บริเวณ ฝ่ายก่อสร้างพาดสายป้อนเพิ่ม
 31/10/2021 08:00น. - 31/10/2021 15:30น.ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128/2 , 128/3
 30/10/2021 09:00น. - 30/10/2021 15:00น.ถนนสุขุมวิท บริเวณโรงน้ำแข็ง ซอยแบริ่ง34
 30/10/2021 09:00น. - 30/10/2021 15:00น.ถนนสุขุมวิท บริเวณโรงน้ำแข็ง แบริ่ง34
 30/10/2021 08:30น. - 30/10/2021 15:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ และเลียบคลองลากค้อน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
 30/10/2021 08:30น. - 30/10/2021 15:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ และเลียบคลองลากค้อน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
 30/10/2021 08:00น. - 30/10/2021 12:00น.ริมถนนริมคลองบางกอกน้อย บริเวณ ตั้งแต่หน้าวัดภาวนา ถึง หน้าวัดไก่เตี้ย
 30/10/2021 08:00น. - 30/10/2021 12:00น.ริมถนนริมคลองบางกอกน้อย บริเวณ หน้าวัดภาวนา ถึง หน้าวัดไก่เตี้ย
 30/10/2021 08:00น. - 30/10/2021 12:00น.ริมถนนริมคลองบางกอกน้อย บริเวณ หน้าวัดภาวนา ถึง หน้าวัดไก่เตี้ย
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ถนนศรีนครินทร์ ถึง ซอยการไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ ซอยโรงแรมสตาร์อิน ถึง ซอยการไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ และ วอย อรรถสิทธิ์ ถึง การไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ หมู่บ้านเรวัตรนิเวศน์ 1 ถึง ซอยการไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอย เทวา 1 ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอยเทวา 4 ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่ ซอยหมู่บ้านศศิกานต์ ถึง ซอยการไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอยร่วมจิตพัฒนา ถึง การไฟฟ้าทำงาน ปรับปรุงอุปกรณ์แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอยเปรมฤทัย ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอยเทวา 2 ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอยเย็นใจ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ บริเวณ ซอย หมู่บ้านธนเศรฐ์แลนด์ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 22:00น. - 28/10/2021 03:00น.ริมถนนเทพารักษ์ ถึง การไฟฟ้าปรับปรุงอุปกรณ์ แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 27/10/2021 08:30น. - 27/10/2021 13:30น.ถนนเทพรักษ์ ซอยหมู่บ้านกลางเมือง ถนนเทพรักษ์
 26/10/2021 08:30น. - 26/10/2021 14:00น.ถนนพหลโยธิน ซอยเสนานิคม1ซอย18แยก1
 26/10/2021 08:30น. - 26/10/2021 15:30น.ถนนทดสอบ ซอยทดสอบ
 26/10/2021 08:00น. - 26/10/2021 13:00น.ถนนศิริราษฎร์ศรัทธา ซอยวัดใน
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนพิบูลสงคราม ซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันทร์1)
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนลาดหวาย ซอยนิคมเมืองใหม่บางพลี ซอย 7 และ ซอย 7/1 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ใหม่
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนศรีรัช บริเวณ เลียบใต้ทางด่วนศรีรัช ถึง ปั้ม ปตท.เรสแอเรีย
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนราชพฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง บริเวณ ฝ่ายก่อสร้างพาดสายป้อนเพิ่ม
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซอยบัญชา ตั้งแต่ ซอยบัญชา1 ถึง ซอยบัญชา4
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณ ปากซอยบัญชา
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณ ซอยบัญชา ตั้งแต่ ซอยบัญชา1 ถึง ซอยบัญชา4
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ บริเวณ หน้าร้านชัยวัฒน์ นครินทร์ ถึง ร้านขายรถจักรยานยนต์ สยาม.ไอ.บี.
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ ขาออก บริเวณ ซอยมีสุข ถึง ไซต์งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนราชพฤกษ์และใกล้เคียง บริเวณ ฝ่ายก่อสร้างพาดสายป้อนเพิ่ม
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ฝั่งเลขคี่ บริเวณ ตั้งแต่ช่วงปากซอยเทียนทะเล 19 ถึง หมู่บ้านพาเพลิน
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 41/1 (ซอยพรไพริน 2) ทุกแยกย่อย
 24/10/2021 08:30น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนลาดพร้าว บริเวณ อาคารพาณิชย์ริมถนนลาดพร้าวตั้งแต่ปากซอยลาดพร้าว 41 ถึง ปากซอยลาดพร้าว 41/1
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลบางปู88 (ซอยโรงหมี่)
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยรามคำแหง 50 ถึง ซอยรามคำแหง 42
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยรามคำแหง 42 ถึง ซอยรามคำแหง 50
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยรามคำแหง 42 ถึง ซอยรามคำแหง 50
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนสาทรใต้ ซอย15
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยรามคำแหง 42 ถึง ซอยรามคำแหง 50
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยรามคำแหง 50 ถึง ซอยรามคำแหง 42
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ รามคำแหง 42 ถึง รามคำแหง 50
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 24/10/2021 08:00น. - 24/10/2021 15:30น.ถนนโพธิ์แก้ว ซอยโพธิ์แก้ว 3
 23/10/2021 12:00น. - 23/10/2021 14:00น.ถนนสุขุมวิท/วิชาญ ปรับปรุงสายหน้าหม้อแปลงนั่งร้าน ซอยกันตะบุตร ไปรษณีย์ปากน้ำ ถนนสุขุมวิท
 23/10/2021 10:00น. - 23/10/2021 12:30น.ถนนสุขุมวิท/วิชาญปรับปรุงสายหน้าบาร์HVนั่งร้านหม้อแปลง ซอยหมู่บ้านยูลิ-กันตะบุตร ถนนสุขุมวิท
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 14:00น.ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 42 แยก18
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยหมู่บ้านช.รุ่งเรือง6
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ ขาออก ศรีด่าน 2 สะพานคลองสำโรง บริเวณ ศรีด่าน 2 ถึง สะพานคลองสำโรง
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ ขาออก บริเวณ ศรีด่าน 2 ถึง สะพานคลองสำโรง
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยแยกลาดพร้าว
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 10:30น.ถนนสุขุมวิท/วิชาญปรับปรุงหม้อแปลงนั่งร้าน ซอยประชา แยก เจริญการทอกลางซอย
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ ขาออก บริเวณ ศรีด่าน 2 ถึง สะพานคลองสำโรง
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีนครินทร์ ขาออก บริเวณ ศรีด่าน 2 ถึง สะพานคลองสำโรง
 23/10/2021 08:30น. - 23/10/2021 15:30น.ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยปากซอยวิภาวดีรังสิต9
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนโพธิ์แก้ว บริเวณ ถนนนวมินทร์ ถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท.
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนโพธิ์แก้ว บริเวณ ถนนนวมินทร์ ถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท.
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ แยกลำสาลี ถึง รามคำแหง 50
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนดับไฟให้กองงานบำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ แยกลำสาลี ถึง ซอยรามคำแหง 50
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ แยกลำสาลี ถึง ซอยรามคำแหง 50
 23/10/2021 08:00น. - 23/10/2021 15:30น.ริมถนนรามคำแหง ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ แยกลำสาลี ถึง ซอยรามคำแหง 50
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนแฮปปี้แลนด์ ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า 84
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 หมู่บ้านสวนลลนา โซนบ้านทาวโฮม
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล ซอยวัชรพล 4
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล ซอยวัชรพล 4
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 14:00น.ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ซอย 39
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนเทพรักษ์ ซอยม.ร๊อคการ์เด้นเพลส
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนบางนา-ตราด บริเวณซอยบางนา-ตราด 23 แยกซอยข้างคอนโดมีสไตล์
 22/10/2021 08:30น. - 22/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล ซอยวัชรพล4
 22/10/2021 08:00น. - 22/10/2021 10:30น.ถนนนิมิตรใหม่ ซอยนิมิตรใหม่ 26
 22/10/2021 08:00น. - 22/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุง ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 10 ถึง ซอยอ่อนนุช 18
 22/10/2021 08:00น. - 22/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุง ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 10 ถึง ซอยอ่อนนุช 18
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 17:30น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม51
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:00น.ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 81
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล - เพิ่มสิน ซอยหมู่บ้านวิสต้าปาร์ค วัชรพล ซอย 10
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล - เพิ่มสิน ซอยวัชรพล 1/9 หมู่บ้านธันธวัช 5,โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 บริเวณ เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย16 ถึง เฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย20
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนนิมิตรใหม่ บริเวณ ซ. นิมิตรใหม่ 23 ถึง และบริเวณข้างเคียง
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ซอยพระรามที่2 ซอย 43 ตั้งแต่ แยกซอย 1 ถึง แยกซอย 26
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 17:30น.ถนนเพชรเกษม บริเวณซอยเพชรเกษม51
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล-เพิ่มสิน ซอยหมู่บ้านลัดดารมย์ วัชรพล-รัตนโกสินทร์
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 15:30น.ถนนวัชรพล - เพิ่มสิน ซอยหมู่บ้านวิสต้าปาร์ค วัชรพลซอย10
 21/10/2021 08:30น. - 21/10/2021 14:00น.ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร ๙ 48 แยก 24
 21/10/2021 08:00น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่่อนนุช (ดับไฟให้ บำรงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์) บริเวณ ซอยอ่อนนุช 32 ถึง ซฮยอ่อนนุช 18
 21/10/2021 08:00น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 32 ถึง ซฮย อ่อนนุช 18
 21/10/2021 08:00น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุง ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 32 ถึง ซอยอ่อนนุช 18
 21/10/2021 08:00น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุงฯ ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ อ่อนนุช 18 ถึง อ่อนนุช 32
 21/10/2021 08:00น. - 21/10/2021 15:30น.ริมถนนอ่อนนุช ดับไฟให้บำรุง ปรับปรุงอุปกรณ์ บริเวณ ซอยอ่อนนุช 18 ถึง ซอยอ่อนนุช 32
 20/10/2021 13:00น. - 20/10/2021 16:00น.ริมถนนรามคำแหง บริเวณ ซอยรามคำแหง 193 , 195 ถึง บริเวณใกล้เคียง
 20/10/2021 13:00น. - 20/10/2021 16:00น.ถนนรามคำแหง 170 ซอยแยก 5 6 7 8 9 10 11 12
 20/10/2021 09:00น. - 20/10/2021 12:00น.ริมถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงสามแยกราษฎร์พัฒนา และซอยสุขสวัสดิ์ 42
 20/10/2021 09:00น. - 20/10/2021 12:00น.ถนนรามคำแหง170 ซอยแยก 1 2 3 4
 20/10/2021 08:30น. - 20/10/2021 12:00น.ถนนสุขุมวิท (ดับไฟให้ ผู้รับจ้างตัดกิ่งไม้) ซอยปุณณวิถี 32
 20/10/2021 08:30น. - 20/10/2021 12:00น.ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต5แยก7
 19/10/2021 09:00น. - 19/10/2021 13:00น.ถนนพัฒนาชนบท 3 ซอยรุ่งเรือง 2
 19/10/2021 08:30น. - 19/10/2021 15:30น.ถนนพัฒนาการ (ดับไฟ ให้กองงานบำรุงย้ายแนวเสา-สาย) ซอยพัฒนาการ 39 แยก 1
 18/10/2021 13:00น. - 18/10/2021 16:00น.ถนนรามคำแหง 164-166 ซอยรามคำแหง 164-166 แยก2,4,6
 18/10/2021 13:00น. - 18/10/2021 16:00น.ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 164 แยก 3และบริเวณใกล้เคียง
 18/10/2021 09:00น. - 18/10/2021 15:00น.ริมถนนเอกมัย (ดับไฟให้ บำรุงฯ ปักเสาในซอยเอกมัย 6) บริเวณ เอกมัย 2 ถึง เอกมัย 6
 18/10/2021 09:00น. - 18/10/2021 12:00น.ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง170แยก4 , รามคำแหง166แยก3
 18/10/2021 08:30น. - 18/10/2021 15:30น.ถนนเอกมัย (ดับไฟให้ บำรุงฯ ปักเสาในซอยเอกมัย 6) ซอยเอกมัย 6
 18/10/2021 08:30น. - 18/10/2021 15:30น.ถนนเอกมัย ซอยเอกมัย 6
 18/10/2021 08:30น. - 18/10/2021 15:30น.ถนนคู้บอน หมู่บ้านนันทิศา
 07/11/2021 08:30น. - 07/11/2021 15:30น.ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณหน้าร.ร.พานิชมีนบุรี
 07/11/2021 08:30น. - 07/11/2021 15:30น.ถนนหทัยราษฎร์ บริเวณตรงข้ามซ.หทัยราษฎร์ 3
การไฟฟ้านครหลวง จึงขออภัยท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขต และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สถิติการประกาศดับไฟ 2564 (ทุกเขต)