• MEA

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสารยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ประกาศแจ้งข่าว กฟน. การรับคำเสนอขายไฟฟ้า ขยะอุตสาหกรรม
ประกาศแจ้งข่าว กฟน. การรับคำเสนอขายไฟฟ้า ขยะอุตสาหกรรม.pdf 170 128.96 KB
2 การวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า
เอกสารแนบท้ายประกาศ การวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า.pdf 91 67.44 KB
สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า อาคาร 16 ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 255
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 414,093
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : callcenter@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 : การไฟฟ้านครหลวง